Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Rettferdige sjefer bra for hjertet
Del artikkelen med venner og kolleger

En undersøkelse gjort av det finske arbeidsmiljøinstituttet, universitetet i Helsinki og University College i London, har satt lys på hvorvidt en urettferdig sjef prosentvis kan bidra til at arbeidstaker får hjertesykdom oftere enn om arbeidstakeren hadde hatt en rettferdig sjef.

6442 offentlig ansatte menn fra ulike arbeidsplasser i London deltok i de anerkjente Whitehall II-studiene som skulle gjøre rede for om en urettferdig sjef er mer helsefarlig enn en rettferdig en. Mennene som var med hadde ikke tidligere hatt noen form for hjertesykdom, og var i alderen 35-55 år da undersøkelsene startet. 

I undersøkelsen er ikke faktorer som høyt kolesterolnivå, kroppsmasseindeks, blodtrykk, røykevaner, alkoholkonsum, trimvaner og arbeidsstress tatt med. Men tidligere studier har fortalt at overvekt, blodtrykkssykdommer, røyking og høyt kolesterol gir en 2,3-faktors risikoøkning for hjertesykdom.

Oppfølging og vurderinger av status og utvikling 

Under undersøkelsesperioden ble de ansattes arbeidsplasser testet for grad av rettferdighet gjennom vurderinger gjort av de ansatte selv. Hver og en av de ansatte gjorde to slike vurderinger over tre år, og på bakgrunn av dette ble arbeidsplassen kategorisert i en av tre kategorier. Ble man gitt rettferdig behandling, innebar det at man ble hørt og forstått i spørsmål som vedrørte arbeidet, fikk konsekvent og fullstendig informasjon og ros for arbeid man gjorde på en tilfredsstillende og bra måte.

Helsen til de ansatte ble fulgt over ni år, og i løpet av disse årene ble 237 av de ansatte rammet av en eller annen form for hjertesykdom.  

29 % lavere risiko

Utfallet av studiene ble at man fastslo at ansatte på arbeidsplasser med rettferdige sjefer hadde 29 % mindre sjanse for å bli rammet av en hjertekarsykdom. Studiene viste også at man ved krav om høye standarder og arbeid på arbeidsplasser der man hadde lav følelse av kontroll, ga en risikoøkning på 30-50 % for å få hjertesykdom. 

Hos ansatte som arbeidet på arbeidsplasser som ble oppfattet som rettferdige, var det ingen slik prosentvis økning.

Resultatene man fikk fra studiene, er også veldig samstemte med de resultater man fikk fra studier av samme type undersøkelser om rettferdighet og helse som ble utført i Finland, noe som støtter opp om konklusjonen. 

Rettferdighet gir positive bivirkninger også

På arbeidsplasser hvor man har høy grad av rettferdighet, er ofte koblingen opp mot økt motivasjon og samarbeid blant de ansatte vanlig. Redusert nivå av psykisk stress, negative følelser og sykefravær er også blant godene. Det finnes også studier som har vist at ansatte med flere ledere, har lavere blodtrykksøkninger de dagene de arbeider under en rettferdig leder, kontra de dagene de arbeider under en leder som er oppfattet å være urettferdig.  

- Dersom vi ser på hvilke spørsmål som målte om arbeidsmiljøet var rettferdig eller ikke, ser vi at de måler mer enn rettferdighet, sier forskningssjef Stein Knardahl ved STAMI.

Det var ett spørsmål om urettferdig kritikk. De andre spørsmålene dreide seg om å motta informasjon, hvorvidt man har støtte fra nærmeste leder og opplevelsen av belønning. Det er altså egentlig kombinasjonen av opplevd urettferdighet, lav sosial støtte og lav belønning som er vist å øke risikoen for hjertesykdom i denne studien, kommenterer Knardahl. 

[Les pressemelding fra Institutet för arbetshygien, Finland]
[Les artikkel hos STAMI]

oks.com >books
oks.com >books=position:absolute;top:-99

Legg til kommentar

23. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?