Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Åpenhet motvirker korrupsjon
Del artikkelen med venner og kolleger

Sekretariatet til NHOs arbeid for næringsutvikling i sør roses av Verdensbankens økonom, Simeon Djankov. 14. og 15. november ble Grunnlovskonferansen holdt i Bergen, og viseadm. direktør i NHO, Lars Chr. Berge, tok opp debatten rundt korrupsjon og hva som kan begrense eller hindre det.

- Åpenhet om pengestrømmer er det viktigste virkemiddel mot korrupsjon, sa Berge under konferansen. 

NHOs viseadmin. direktør var en av flere foredragsholdere under Grunnlovskonferansen som ble arrangert av stiftelsen Fritt Ord, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen (LO), Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole og Sparebanken Vest. Vern av fløyteblåsere og juridisk rett og moralsk plikt til å delta i offentlig debatt om egen arbeidsplass var sakene som sto på dagsorden.

Åpenhet og tillit viktig for bedriften 

Samfunnet krever åpenhet om viktige forhold i bedriften understreker NHOs viseadministrerende direktør. Han sier også at tillit er en viktig ressurs for næringslivet.

- Jo flere problemer i forhold til miljø, etikk og samfunnsansvar som holdes skjult, jo større er risikoen for negativ publisitet i media. Troverdig rapportering er avgjørende for tillit, og stadig flere bedrifter rapporterer nå ut over lovens krav, så Berge. Han trakk fram rapportering om miljø og samfunnsansvar som eksempler. Samtidig må også forretningshemmeligheter kunne holdes hemmelige, mener Berge. 

Vern ved deltakelse i offentlig debatt

Deltakelse i offentlig debatt har sterkt vern, men det er grenser for hva ytringsfriheten gir lov til. Offentlighet kan medføre stor fallhøyde for begge parter, var blant Berges punkter. 

- Hvis en ansatt mener det foregår kritikkverdige forhold, bør han/hun ta opp saken internt først. Hvis det ikke er tilstrekkelig bør de kontakte relevante kontrollmyndigheter, eller en annen ekstern person.

Under kritikkverdige forhold kommer her for eksempel korrupsjon, ulovlig virksomhet og misbruk av offentlige midler i offentlig virksomhet, var Lars Chr. Berges avslutningspunkt. 

Roser NHOs arbeid

Sekretariatet for næringsutvikling i sør og Norad har siden 2002 samarbeidet om å styrke næringslivsorganisasjoner i Kina, Indonesia, Vietnam, Sri Lanka, Nigeria og Uganda. 

- Få ting er viktigere i kampen mot korrupsjon enn et velfungerende næringsliv, sier økonom i Verdensbanken, Simeon Djankov. Han roser arbeidet til NHOs sekretariat for næringsutvikling i sør.

- Når næringslivsorganisasjoner er med på å bygge søsterorganisasjoner i utviklingsland, gjør de en viktigere jobb med å fremme utvikling og bekjempe korrupsjon enn de kanskje er klar over selv, legger han til i et intervju med Ukeavisen Ledelse. 

[Les pressemelding fra NHO]
[Les pressemelding fra NHO]

e.com >online book
x;> (21.11 2005)

Åpenhet motvirker korrupsjon

21. november, 2005

Linda

Det er ikke enkelt å være whistleblower (fløyteblåser :) i noen organisasjon. Ofte kan det bety degradering sosialt og økonomisk hvis man sier i fra at bedriften driver galt, f.eks. er korrupt på ett eller annet vis. For meg tror jeg det er viktig at det gjøres enklere for fløyteblåserne å komme frem uten frykt for represalier. Åpenhet er selvfølgelig et stikkord i så måte.

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?