Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Positive til varslere
Del artikkelen med venner og kolleger

En undersøkelse gjort av Fafo viser at flertallet av varslerne får positive reaksjoner på sin handling. Noen blir forfremmet, og svært få blir mobbet vekk fra arbeidsplassen.

          For oss var det overraskende at mange faktisk får ros fordi de varsler. Blant dem som melder fra internt opplever bare 17 prosent negative reaksjoner. 83 prosent opplever reaksjonene som positive, sier Sissel Trygstad, forsker ved Fafo, til Aktuell.

Blant varslerne som går til media er imidlertid andelen som opplever negative reaksjoner større.  De gangene man går til pressen er dette ofte som et resultat av at man ikke har fått noe resultat av den interne meldingen.

Lønnsomt å varsle
Undersøkelsen viser at det lønner seg å varsle. Dermed ønsker Trygstad å sette fokus på de varslerne som har lykkes. Mange tør nemlig ikke si i fra om at noe er galt av frykt for represalier.
          Det kommer sjelden fram i debatten at det store flertallet av varslere lykkes, og at flertallet av saker det varsles om blir ordnet opp i. 64 prosent av varslerne opplever at varslingen fører til forandring, påpeker Trygstad.

Flertallet av varslerne får gjennomslag for sine råd til ledelsen, noe som understreker at det lønner seg å varsle.  Trygstad mener det overraskende resultatet i undersøkelsen kan gjøre hverdagen bedre for varslerne.  Dessuten håper hun at det vil bli enklere for folk å ta ansvar og si i fra om de problemene de ser på sin arbeidsplass.
          Den ensidige fokuseringen på det negative kan føre til at varslere ikke tør si ifra. Men bildet er betydelig mer nyansert enn det debatten gir inntrykk av, sier Sissel Trygstad.

Arbeidsmiljø
Ett oppsiktsvekkende trekk ved undersøkelsen er at det i arbeidsmiljøsaker det kommer flest negative reaksjonene.  Dette kan sees i sammenheng med at det her er større sannsynlighet for et dårlig arbeidsmiljø.
          Det er tankevekkende at faren for negative reaksjoner øker betraktelig når en varsler om problemer knyttet til arbeidsmiljø. Dette er nok fordi det griper så direkte inn i nærmeste overordnets ansvar og kollegiale forhold på arbeidsplassen. Varsler man for eksempel om manglende ressurser, er beslutningen fattet lenger opp i systemet, sier Trygstad.

97 prosent oppgir at de har opplevd kritikkverdige forhold de siste 12 månedene.  Trygstad anbefaler alle som har slike opplevelser ukritisk bør varsle.  Selv om det er en viss risiko forbundet med å varsle, må man ta ansvar.
          Forekomsten av kritikkverdige forhold ser ut til å være stort. For oss er det oppsiktsvekkende at det rapporteres kritikkverdige forhold i så stort omfang, sier hun.

 [Les artikkel hos Aktuell]

a>
x;>online bookx;>online bookx;>online

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?