Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Stabil arbeidsledighet
Del artikkelen med venner og kolleger

Statistisk Sentralbyrå (SSB) melder om stabil arbeidsledighet og sysselsetting.  Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) viser at vel 4,7 prosent var arbeidsledige i september, noe som er uendret sammenlignet med juni.

Etter en vekst fra 2004 og inn i starten av 2005, har arbeidsledigheten i følge AKU holdt seg stabil i siste tremånedersperiode. Sesongjusterte tall for registrerte arbeidsledighet ved Aetat i samme periode (fra mai-juli til august-oktober) viser en nedgag på 2 000 personer.

Tallet på sysselsatt personer viste en vekst på 4 000 personer siste tremånedersperiode i følge AKU.  Dette er isolert sett innenfor feilmarginen, men likevel i tråd med den økende trenden som er sett siden sommeren 2003.

Arbeidsledigheten ned i Tyskland
Den sesongjusterte arbeidsledigheten i Norge var 4,7 prosent i september, uendret fra juni. I EU 15-landene var det en nedgang fra 7,9 til 7,7 prosent, mens tallet for OECD-landa var uendret på 6,5 prosent. I USA var arbeidsledigheten på 5,1 prosent i september, mot 5,0 prosent i juni. I samme periode gikk ledigheten ned fra 4,9 til 4,7 prosent i Danmark, mens tallet for Finland var uendret på 8,3 prosent. Fra juni til september var det en nedgang i Tyskland fra 9,5 til 8,3 prosent., og i Frankrike fra 9,6 til 9,4 prosent, viser tall fra OECD og Eurostat.

Færre uketimer
Fra juni (perioden mai-juli) til september (august-oktober) i år ble tallet på utførte ukeverk (37,5 timer) redusert med 11 000, noe som er innenfor feilmarginen i AKU. Den seneste utviklingen i ukeverkstallene må man se i sammenheng med en uvalig sterk vekst i tallet på personer med ferie i sommermånedene juni, juli og august i år (spesielt juli og august), sammenligna med de to foregående årene. Dette gjør at sesongjusteringen for tiden har problemer med å måle hvor stor del av de observerte endringstallene som kommer av vanlige sesongvariasjoner.

Usikkerhet ved de sesongjusterte tallene
Hensikten med å justere for sesongvariasjon, er å beskrive utviklingen gjennom året og gi tallet på endringer for den siste tremånedersperioden, som er upåvirket for normale sesongvariasjoner. For å redusere utvalgsusikkerheten, er de publiserte AKU-tallene et glidende tremåneders gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. For eksempel er tallet for september gjennomsnittet av beregningen for august, september og oktober. Utvalgsusikkerheten fører likevel til at man må ta hensyn til feilmarginer når en ser på endringstallene i AKU.

[Les pressemelding fra SSB]


Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?