Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ønsker 6-timers arbeidsdag
Del artikkelen med venner og kolleger

Fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV) ønsker å ha flere i jobb og samtidig fjerne tidsklemma. Hun mener sekstimers arbeidsdag er løsningen, selv om noen er skeptiske til å innføre den. Ifølge LOs 2.nestleder Geir Mosti er det allerede mange bedrifter som ønsker 6-timersdagen velkommen.

- For meg er det en målsetting at flere skal jobbe, men kortere dager, slik at flere orker å forbli i jobben lengre, sa fornyingsministeren i et intervju med Dagbladet 25. november. Det faktum at nesten ti millioner arbeidsdager går tapt i Norge hvert år på grunn av sykefravær, styrker meningen hennes ytterligere. Det er i tillegg registrert at rundt 750 000 personer står i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet og at nærmere 301 000 av disse er uførepensjonister. 

- Vi skal snu brutaliseringen av arbeidslivet som har skjedd de siste fire årene. I stedet skal vi for alvor lage et mer inkluderende arbeidsliv. Fleksibilitet må også til fordi det er ulike grupper mennesker med ulike behov. En sekstimersdag kan gjennomføres etter mange modeller, sa hun.

Tre hovedmål med sekstimersdags-forsøket 

Yrkesorganiseringens Sentralforbund er blant forkjemperne for en kortere arbeidsdag, blant dem selvfølgelig også YS-leder Randi Bjørgen, som mener dette gir arbeidstakeren muligheten til å yte sitt beste både for arbeidsplassen og også for sin egen familie. YS er også blant dem som har gitt Grande Røys sitt forslag til forbedring gjennom å foreslå en sekstimersdag for småbarnsforeldre som har omsorgsansvar for barn i alderen 1-3 år.

- Vi må også bestemme oss for hvilke grupper vi skal prioritere, fortsatte Heidi Grande Røys. Tre hovedmål som å få ned sykefraværet, få eldre i arbeid lenger, samt å få til større fleksibilitet for småbarnsforeldre er hennes hovedgrupper for prioritet.  

- Med den nye pensjonsordningen vil en tjueåring tape pensjonspoeng hvis hun slutter når hun blir 67 år. Derfor må vi lage et arbeidsliv som gjør at hun orker å holde ut til hun fyller 70. Da kan kortere arbeidsdager være at alternativ, sa fornyingsminister Grande Røys.

Randi Bjørgen og YS ønsker kontantstøtten vekk og sekstimersdagen inn i varmen. Ordningen skal ifølge YS ikke koste mye mer enn det kontantstøtten gjør i dag. 

- En slik reform vil i motsetning til kontantstøttereformen øke sjansen for at mange kvinner som i dag går på deltid vil velge heltidsjobb, sa Bjørgen til Dagbladet 18.mars i år.

Bedrifter i gang med forsøket 

Ifølge LOs 2.nestleder Geir Mosti har flere bedrifter allerede meldt sin interesse for prosjektet, og laksebedriften SinkaBerg Hansen AS på Rørvik har innledet forsøk. De har stor tro på prosjektet.

- Vi må likevel ha mye drahjelp fra forbundene og går ut med informasjon nå. Vi håper på respons fra virksomheter både i offentlig og privat sektor. Fire virksomheter i representative bransjer i hver sektor må være nok, gjerne fra områder der arbeidstakerne opplever mye slitasje, sier Geir Mosti. 

Bedrifter som har innført liknende type ordninger har gjennomført undersøkelser som viser at folk yter mer, er positive til å gå på jobb, og er sjelden syke og ute av arbeid. Den totale kostnaden ved å innføre en slik ordning, er også en viktig grunn til å se nærmere på forslaget.

Skepsis i enkelte forbund 

I enkelte seksjoner og enkelte forbund er forslaget møtt med en viss skepsis. Ved Handel og Kontor er man negativ til at 6-timersdag i to skift, inkludert matpause, betyr utvidet åpningstid til 14 timer. FO er enig i det. Fagforbundet ønsker forsøk i eldreomsorgen der det skjer mye utstøting, og i NNN advares det mot å kalle det 6-timersdag, for det vil ikke NHIO være med på.

Kilde: Artikkel i Dagbladet 25. november 2005 ”Vil ha 6-timersdag” av Gunnar Thorenfeldt
[Les pressemelding fra frifagbevegelse.no]
[Les artikkel fra Absentia.no]

oks.com >books
=position:absolute;top:

Toppen av lykke ?

01. juni, 2009

welldone
01. juni, 2009
1 innlegg

Legg til som kollega

Er det virkelig slik at arbeid er en spore til sykdom og utilpasshet ? Det finnes såvidt meg bekjent ingen seriøse forskningsresultater som peker på at det ultimate liv innebærer å arbeide så lite som mulig. Dersom man befinner seg i et vakuum med forestillinger om at verdiskaping ikke har samfunnsmessig betyding kan jeg forsåvidt skjønne at man lett ser seg om etter slike lettvinte forklaringer, så tankegangen initieres vel utfra hvilket ståsted man har.

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?