Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Linjegods årets seniorbedrift
Del artikkelen med venner og kolleger

30.november delte Arbeids- og utviklingsminister Bjarne Håkon Hansen ut prisen Årets seniorinitiativ på vegne av Senter for Seniorpolitikk. Prisen gikk i år til Linjegods AS og Storebrand ASA. Statsråden ønsker å lære av prisvinnerne. 

Prisen Årets Seniorinitiativ ble i år gitt til Linjegods AS, og i begrunnelsen heter det blant annet at aktiv deltagelse fra tillitsvalgte og en ledelse som har fulgt opp med å omgjøre ord til handling.

”En vesentlig faktor for de gode resultatene, er at handling har etterfulgt ledelsens ord, og at ledernes oppfølging av de seniorpolitiske handlingsplanene inngår i lederevalueringa”, er hva man kan lese i juryens begrunnelse. 

Seniorpolitikk god butikk

Senter for Seniorpolitikk satte i gang med å gi ut prisen ”Årets Seniorinitiativ” første gang i 1991 for å fremme seniorenes stilling i arbeidslivet og samfunnet.  

Storebrand ASA er blant de som har sett at seniorpolitikk kan være god butikk. Ifølge dem besitter seniorene viktig kompetanse og bruker seniorpolitikk aktivt for å skape tillit i markedet. Satsingen Storebrand har gjort er ikke et resultat av snillisme, men heller begrunnet med at en god og velfundert personalpolitikk med en integrert seniorpolitikk er lønnsomt for bedriften.

Det var statsråd Bjarne Håkon Hansen som delte ut prisen onsdag. Han benyttet seg av muligheten til å gi uttrykk for hva han mener om IA-avtalen. Han er ikke fornøyd med måloppnåelsen for avtalens delmål 3 om å heve gjennomsnittsalderen ved avgang. 

- Utfordringen er å konkretisere hva som skal til for å holde seniorene lenger i arbeidslivet. Linjegods og Storebrand har åpenbart fått til noe som vi kan lære av, sa Hanssen.

Storebrand har ifølge prismottakerne og konsernsjefene Thor Bergby og Idar Kreutzer rett med at seniorpolitikk er god butikk: I gjennomsnitt er en nyansatt i Storebrand 36 år gammel. Flere enn halvparten av alle som blir ansatt, slutter innen de har vært i bedriften i fire år, og kostnadene rundt å skulle rekrutter og lære opp enda en ny ansatt kan bli en hel årslønn. 

– God seniorpolitikk bidrar dessuten til høynet anseelse og tillit hos kundene, mener Kreutzer og Bergby.

Seniorer er ikke synonymt med bremseklosser 

De to bedriftslederne Thor Bergby og Idar Kreutzer mener den allmennheten tar feil om at seniorer kan sidestilles som bremseklosser i utviklingen av ny teknologi. Thor Bergby understreket betydningen av kunnskap og erfaring har hatt for å kunne utvikle IT-verktøy.

- Du lager ikke gode applikasjoner uten å kjenne bedriften til bunns, var hans kommentar. 

Idar Kreutzer trakk fram Storebrands egne kundeundersøkelser for å få fram hva som virkelig påvirker den endelige avgangsalderen.

– Trivselsfaktorene er viktigere enn økonomi når folk blir bedt om å vurdere hvor tidlig de vil trekke seg fra arbeidslivet. Noe av det aller viktigste er signalene som blir gitt av arbeidsgiver. Får vi et klart inntrykk av at vi er ønsket, velger vi å bli. Avgjørende for lysten til å forlenge arbeidslivet, er også at man blir gitt interessante og tilpassede arbeidsoppgaver, sa Idar Kreutzer. 

Statsråd Hansen sa i sin tale at han ønsker å hente inspirasjon fra vinnerne av prisen Årets seniorinitiativ 2005 i arbeidet med stortingsmeldingen om seniorpolitikk som legges frem neste år. 

[Les pressemelding hos seniorpolitikk.no]
[Les artikkel hos seniorpolitikk.no]

(1.12 2005)

Legg til kommentar

25. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?