Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


1 milliard overvektige?
Del artikkelen med venner og kolleger

Verdens Helseorganisasjon (WHO) publiserte sin statusrapport på verdens helse.  Rapporten fokuserer på hva som må gjøres for å redusere helserisikoen og for å sikre bedre helse for alle mennesker.   Mye av rapporten ble imidlertid overskygget av WHO sine beregninger på at hele 1 milliard mennesker er overvektige.

-           Jeg tror rapporten vi være en vekker for det globale samfunnet. [...]  De to områdene som skilte seg ut i rapporten står side ved side.  Den første viser at det er hele 170 millioner underernærte barn i fattige land.  Over tre millioner av disse vil dø av sult i år. På den andre siden er det 1 milliard overvektige og minst 300 millioner av dem lider av fedme.  Av disse dør vel en halv million hvert år i Nord-Amerika og Vest-Europa, skriver generalsekretær i WHO Gro Harlem Brundtland i forordene.

Tilsvarende tall fra 1995 viser at det har vært en skremmende økning i antall som lider av fedme.  200 millioner har økt til 300 millioner siden den gang.

Overvekt
Overvekt rammer alle alders- og samfunnsgrupper og er et stort og økende problem i så vel i industrialisterte land som i utviklinsland.   Risikoen for sykdommer og fysiske lidelser er større for de som lider av fedme.  Diabetes type-to, hjerteinfarkt og kreft kan komme som et resultat av overvekt.  Men, den har også negativ effekt utover det fysiske ved at det er problematisk psykisk og sosialt å lide av fedme. 

BMI
Verdens helseorganisasjon definerer fedme som en vekt på to ganger idealvekt.  Idealvekt beregnes ved hjelp av BMI.  BMI står for ”Body Mass Index” og beregnes ved å dividere din vekt i kilo med høyden opphøyd i annen.  Normalvekt har en BMI på mellom 18,5 og 25.  Men, det er en utbredt enighet blant leger og forskere at BMI ikke er noen optimal måling av vekten.  Det optimale ville vært et mål for fettmassen i kroppen.

-  Beregningen er basert på BMI, og det finnes en milliard mennesker som har en BMI over 25.  WHO har jobbet mye med å finne en målbar grense som kan sette tall på antall overvektige.  Publisert litteratur, statistikk og analyse, i tillegg til den Internasjonale Fedme nemnda, WHO-ansatte og andre eksperter har hjulpet oss, opplyser Anthony Rodgers ved WHO til Absentia.

[Test din BMI på Absentia.no]
[Les WHO sin rapport]

 

e.com >online book
x;>onli

Legg til kommentar

24. september, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?