Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Trives på jobben
Del artikkelen med venner og kolleger

Folk flest trives på jobben sin, og Grace B. Mathisen i Arbeidslivstelefonen understreker at både arbeidsgivere og arbeidstakere har et ansvar for å gjøre arbeidsmiljøet godt på sin arbeidsplass.

En undersøkelse gjort av Visendi for Dagsavisen viser at 85 prosent av arbeidstakerne trives på jobben.  Blant årsakene til dette er godt miljø og interessante arbeidsoppgaver. 
-           Autonomi, medbestemmelse og kontroll er svært viktige faktorer i forhold til vår helse. Problemer kan oppstå når en ikke lenger har kontroll og innflytelse over sin egen arbeidssituasjon. Dette kan på sikt gjøre noe med jobbtrivselen, sier Grace B. Mathisen, daglig leder i Arbeidslivstelefonen. 

Arbeidslivstelefonen 815 44 544Arbeidslivstelefonen har åpent alle hverdager. Mandag, onsdag og fredag fra 9.00 – 15.00. Tirsdag og torsdag fra 12.00 – 18.00.

Godt arbeidsmiljø ingen garanti
Selv om arbeidsmiljøet i utgangspunktet er godt i en bedrift, er det flere faktorer som kan føre til et dårligere miljø.  Arbeidslivstelefonen har flere innringere der en trygg og god arbeidsplass som tidligere har vært preget av trivsel og humor har endret seg for den ansatte. 
-           Så skjer det endringer på arbeidsplassen. En innringer fortalte om en langvarig konflikt på jobben med en kollega, som førte til at hun ikke greide å konsentrere seg om jobben hun skulle utføre. En annen innringer fortalte om stort gjennomtrekk blant de ansatte det siste året, på grunn av dårlig arbeidsmiljø, forteller Grace B. Mathisen.

Mathisen understreker at ansvaret for godt arbeidsmiljø er delt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og at arbeidsplassen skal være et godt sted å være.
-           Vi har alle, og spesielt arbeidsgiver, et ansvar for at arbeidsplassen skal være et godt sted å være for oss selv og andre. Jobben er viktig for de ansatte. Fornøyde medarbeidere gir bedre kvalitet, og kanskje burde arbeidsgivere gjennomføre regelmessige undersøkelser for å måle trivselen blant sine medarbeidere, understreker hun. 

[Besøk Arbeidslivstelefonens nettsider]

oks.com >books
oks.com >books

Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?