Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mangfoldsprisen 2005
Del artikkelen med venner og kolleger

Posten Norge fremmer etnisk mangfold og er et godt forbilde for andre bedrifter når det gjelder å integrere innvandrere.  Deres målrettede arbeid har resultert i at de har ansatte fra 75 nasjonaliteter.

-            Arbeidsmarkedet er kanskje den mest sentrale arena når det gjelder å skape god integrasjon og gode levekår blant innvandrere. Posten Norge har gjort et godt arbeid for å gjennomføre tiltak som fremmer etnisk mangfold, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen delte i ut Mangfoldsprisen 2005 til Posten Norge. Mangfoldsprisen deles ut for første gang i år, og skal bidra til å oppmuntre virksomheter til å gjennomføre tiltak som fremmer etnisk mangfold på arbeidsplassen.

-           Jeg håper prisen vil inspirere til videre innsats, ikke bare i Posten Norge, men i hele arbeidslivet, sier statsråden.

I juryens begrunnelse for tildeling av Mangfoldsprisen 2005 heter det bl.a.:
Posten har arbeidet målrettet i forhold til etnisk mangfold i flere år og har i dag ansatte fra 75 nasjonaliteter. Personer med minoritetsbakgrunn er representert på alle nivåer i bedriften. Satsingen på mangfold har gitt seg utslag i økt deltakelse blant personer med innvandrerbakgrunn, økende medarbeidertilfredshet og flere ledere med minoritetsbakgrunn.

Mye arbeid igjen
Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at arbeidsledigheten blant innvandrer er mye høyere enn for etnisk norske. Innvandrere fra Afrika ligger fortsatt høyest når det gjelder registrert arbeidsledighet med 19,3 prosent. Ellers finner vi en arbeidsledighet på 13,1 prosent blant innvandrere fra Asia, mens de fra Sør- og Mellom-Amerika lå på 10,6 prosent. Innvandrere fra Øst-Europa hadde totalt en ledighet på 10,1 prosent.

Blant de 27 kandidatene som var kandidater til Mangfoldsprisen konstaterte Bjarne Håkon Hanssen fornøyd at flere hadde kommet langt i sitt arbeid for etnisk mangfold. Allikevel ønsket han å understreke at det er mye som fremdeles må gjøres for å gi innvandrere et rettferdig arbeidsliv.
-             Samtidig vil jeg likevel understreke at vi ikke føler at vi er kommet helt i mål når det gjelder arbeidet med å integrere personer med minoritetsbakgrunn i det norske arbeidslivet. Til tross for at utsiktene på arbeidsmarkedet nå er bedre og vi forventer en reduksjon i ledighetsnivået, er det en risiko for at utsatte grupper, som for eksempel innvandrere, kan bli hengende etter, sier statsråden.

[Les pressemelding fra ASD]


Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?