Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Stabilt sykefravær
Del artikkelen med venner og kolleger

Fraværet i 3. kvartal viste små endringer sammenlignet med for ett år siden viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.  Trygdedirektør Nanna Stender mener det er et potensial for lavere fravær, og ser på IA-avtalen som et viktig motiv for fortsatt innsats.

Sykefraværsprosenten gikk opp fra 6,5 i 3. kvartal 2004 til 6,6 i 3. kvartal 2005. Det legemeldte fraværet gikk opp fra 5,7 til 5,9 prosent og det egenmeldte var 0,7 prosent i begge kvartalene, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Oppgangen i sykefraværet var på 2,4 prosent fra 3. kvartal 2004 til 3. kvartal 2005. For menn var oppgangen på 2,0 prosent og for kvinner var den 2,8 prosent.

-           Det er fortsatt potensial for lavere sykefravær, derfor er vi tilfredse med at avtalen om et inkluderende arbeidsliv er fornyet. Den vil gi oss ny giv i arbeidet, sier trygdedirektør Nanna Stender.

IA-avtalen innen rekkevidde
Sykefraværet var 11,3 prosent lavere enn i 3. kvartal 2001 – året da avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått.  Målet om 20 prosent lavere sykefravær er dermed innen rekkevidde.
-           Det er nødvendig med forsterket innsats fra alle parter, både arbeidslivet, legene og myndighetene, for å inkludere så mange som mulig i arbeidslivet, understreker trygdedirektøren.

Hun trekker frem Rogaland som ett foregangsfylke der fraværet er på kun 5,1 prosent. Også arbeidet innen bygg- og anleggsbransjen har vært positivt der man har opplevd en nedgang også det siste året.  Allikevel påpeker trygdedirektøren at det er mange bransjer og bedrifter der fraværet fremdeles er for høyt.
-           Men det er fortsatt for mange som har langt høyere fravær enn gjennomsnittet. Disse må vi se nærmere på, og innsatsen forsterkes. Systematisk og målrettet jobbing er avgjørende, noe også IA-avtalen legger vekt på, sier Stender.

Store variasjoner
Det er imidlertid store variasjoner i fraværsutviklingen, og spesielt erfarte olje- og gassutvinning en høy vekst på 12,2 prosent. Denne bransjen ligger allikevel godt under gjennomsnittet.  Også innenfor offentlig administrasjon og forsvar var det en relativ sterk vekst på 4,2 prosent.

Størst nedgang opplevde hotell- og restaurantvirksomhet med en reduksjon i sykefraværet på 5,9 prosent.

Lange fraværet redusert
Av alt sykefravær i 3. kvartal 2005, skrev 32,2 prosent seg fra legemeldt sykefravær som varte hele kvartalet. Dette var en svak nedgang fra 32,5 prosent i 3. kvartal 2004. Sykefravær som ikke varte hele kvartalet, men likevel mer enn 31 dager, gikk ned fra 30,5 til 29,4 prosent.

Optimister foran 2006
En undersøkelse gjort blant lesere av absentia.no viser 44 prosent tror sykefraværet vil synke på deres bedrift i løpet av 2006.  Dette er noe lavere enn fjorårets undersøkelse da hele 60 prosent mente deres bedrift ville få et lavere fravær i løpet av 2005.

Tror du sykefraværet vil reduseres på din arbeidsplass i 2006?

[Se statistikk hos SSB]
[Les pressemelding fra Trygdeetaten]

oks.com >books
oks.com >booksoks.com >books=position:abso

Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?