Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


65 % arbeidssøkere er gjengangere
Del artikkelen med venner og kolleger

Blant Aetats nyregistrerte arbeidssøkere første halvår i år, var det mange kjente navn. Nærmere 65 % var såkalte gjengangere, og det er de yngre arbeidssøkere i alderen 24-29 år som har høyest andel.

For å være en gjenganger i Aetats arkiv, har man som ordinær arbeidssøker vært registrert to eller flere ganger. I Aetats nye målinger, er det søkere som har meldt seg som ny arbeidssøker i løpet av det første halvåret av 2005 og som også har vært arbeidssøker i perioden 1996-2004, som er tatt med. 

Samlet sett var det hele 73 500 nye ordinære arbeidssøkere som meldte seg til Aetat det første halvåret av 2005. Av disse personene, var 65 % gjengangere.

Flest unge gjengangere 

Hvis man skal dele disse inn i grupper, var det de yngste som hadde lettest for å komme tilbake til Aetat. I aldersgruppen 24 til 29 år var andelen størst i forhold til andre aldersgrupper. 71 % av de nye arbeidssøkende, hadde vært registrert hos Aetat i løpet av perioden 1996-2004. Også blant ordinære arbeidssøkere tidlig i 30-årene er andelen gjengangere høy.

Andelen gjengangere blant menn var 67 %. Det er hakket flere enn blant kvinnene, hvor det prosentvis var 62 % tilbakevendende arbeidssøkere. Arbeidsledigheten har over lengre tid vært høyere for menn enn for kvinner. Ifølge Aetats tall for november er det fortsatt flest helt ledige menn (3,1 % menn, 3,0 % kvinner), mens kvinner er i overvekt når det gjelder delvis sysselsatte. 

Lettest i Akershus

Finnmark og Nordland er de fylkene hvor andelen gjengangere blant ordinære arbeidssøker er høyest. Nordland følger Finnmark hakk i hel med sine 72 %, mens Finnmark har høye 73 % gjengangere. Andre steder hvor gjengangere er vanskeligst å få bukt med, er eksempelvis Telemark, Vest-Agder, Aust-Agder og Nord-Trøndelag, hvor alle har 69 %. 

Det er stor forskjell på størrelsen på andelen gjengangere, Buskerud (61 %), Oslo (59 %) og spesielt Akershus (55 %) skiller seg positivt ut. Det er nå engang sånn at fylker som Akershus og Buskerud har lettere for å komme bedre ut av denne statistikken enn andre. Fylkene har fra før av over lengre tid hatt et lavt ledighetsnivå, og derav synker sannsynligheten for at man blir registrert som arbeidssøker gjentatte ganger.

Fylker som Finnmark og Nordland har derimot over en lang periode hatt høy ledighet, særlig Finnmark. Høy ledighet gjør det vanskeligere å få fotfeste på arbeidsmarkedet, noe som i seg selv øker risikoen for å bli ledig gjentatte ganger. 

Høy ledighet, men lav andel gjengangere i Oslo

Blant fylkene som over en lengre periode har hatt høyest ledighet i Norge, viser listen Oslo rett bak Finnmark. Nedgangskonjunkturen på begynnelsen av dette tiåret ble tydelig merkbar i Oslo, som har stort innslag av IKT og finansiell tjenesteyting.  

Et generelt tilbakeslag i arbeidsmarkedet som følge av nedgangskonjunktur vil ofte føre til at arbeidstakere med et stabilt sysselsettingsforhold blir rammet av ledighet. Dette er muligens en forklaring på at Oslo har lav andel gjengangere, men et relativt høyt arbeidsledighetsnivå. Når tallet på nye arbeidssøkere stiger, vil andelen som har vært registrert tidligere utgjøre en mindre andel av totalen.

[Les artikkel hos Aetat]

e.com >online book
x;>

Legg til kommentar

15. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?