Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Økende behov for arbeidskraft
Del artikkelen med venner og kolleger

Aetat skriver at det i dette året kommer til å fortsette å stige i antallet utlyste nye stillinger. I desember 2005 ble det utlyst 51 % flere stillinger enn desember 2004. NHO støtter Aetat, og tror på rekordbehov for arbeidskraft blant annet i Rogaland. 

Rogalandsbedriftene formelig skriker etter å få nye ansatte, behovet er stort og regionsdirektør Bjørn Stangeland beskriver situasjonen som at man nå opplever en slags ketchupeffekt blant bedriftene.

NHO Rogaland presenterte 5. januar sin årlige bedriftsundersøkelse på Sola-konferansen. Medlemsbedriftene er her meget positive for vurderingen av de kommende års markedsutsikter, og økning er forventet i omsetning, eksport, investeringer og sysselsetting.

- Undersøkelsen vår for to år siden viste forventninger om økning i de tre første, men reduksjon i sysselsettingen. Nå har de fleste næringene oppjustert behovet for arbeidskraft betydelig. Innenfor mekanisk industri alene er det snakk om behov for 1000 nye medarbeidere, sier Bjørn Stangeland. 

- Essensen her er altså etterspørselen etter arbeidskraft på den positive siden, men vi ser også en ganske utfordrende side - kampen om arbeidskraften, fortsetter NHOs direktør i Rogaland.  

Fylkets næringsliv ser generelt positivt på framtiden, og det planlegges med økt omsetning, eksport og bedret lønnsomhet i 2006. Investeringene forventes å øke både i privat og offentlig sektor. Behovet næringslivet oppgir, tilsvarer en sysselsettingsvekst på ca. 4 %.

Markedet skjøt fart etter sommeren 

Stillingsmarkedet har hatt en gradvis bedring gjennom 2005, og skjøt fart etter sommeren. Det ble i desember utlyst 51 % flere ledige stillinger enn i desember 2004. Veksten har vært særlig sterk innen naturvitenskapelige yrker, blant annet ingeniører og IT-sektoren, og veksten forventes å fortsette i det nye året. Det ble utlyst 238.129 stillinger i fjor, 35.606 flere enn i 2004.

- Søk jobb nå! Det er lettere å finne en jobb nå enn det har vært på svært lenge, sier arbeidsdirektør Yngvar Åsholt i Aetat Arbeidsdirektoratet. Aetat mener det siste halvåret har vært spesielt bra for arbeidssøkende. 

Åsholt mener utviklingen kommer til å fortsette i 2006 og holde seg positiv, og Aetat spår selv at den gjennomsnittlige arbeidsledigheten i år vil være 73.000, mot 84.000 i 2005.

- Antallet utlyste stillinger er en god temperaturmåler, og det er virkelig trykk nå. Vi forventer enda høyere tilgang av ledige stillinger i 2006. 

Problemer med rekrutteringen og gode tider for helsearbeiderne

Med 69 % flere ledige stillinger i 2005 og fortsatt vekst, vil det eneste problemet bli å finne den beste personen for den mest passende jobben. 

- Med det tempoet vi har nå, kan det bli problemer med rekrutteringen innen en del bransjer. Veksten i antallet ledige stillinger blir nok størst der den er stor fra før, nemlig blant ingeniører, i bygg og anlegg, IT-bransjen og innen oljevirksomhet, sier Åsholt.

Arbeidsdirektøren forventer også kraftig vekst i helsebransjen, og helsearbeidere kan tro på gode tider i 2006. 

- Det kan bli knapphet på sykepleiere og hjelpepleiere. Men vår erfaring er at arbeidsgiverne kan løse dette problemet ved å gi flere av dem som allerede er ansatt fulltidsstillinger. Det er mange med brøkstillinger i helsevesenet som ønsker å jobbe mer, sier Åsholt.

Forklaringen til den positive utviklingen legger arbeidsdirektøren på økonomien. Selv om den går så det suser, tok det litt tid før arbeidsmarkedet reagerte. 

[Les pressemelding fra Aetat]
[Les artikkel hos Dagsavisen.no]
[Les artikkel hos NHO]

oks.com >books
oks.com >books=position:absolute;top:-

Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?