Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ansatte sine rettigheter i en fusjon
Del artikkelen med venner og kolleger

Mange arbeidstakere i Braathens mistet sin ansiennitet og fikk nedsatt stillingsprosent da SAS og Braathens ble slått sammen i 2001. Saken ble anket, og tirsdag 10. januar startet Høyesterett behandling av Braathens-saken der 325 tidligere ansatte hos Braathen krever at sine opparbeidede rettigheter viderføres.

 

Etter at SAS kjøpte Braathens høsten 2001 foretok konsernet i løpet av 2002 en samordning av blant annet bakketjenestene i de to selskapene. Samordningen ble foretatt gjennom en såkalt outsourcing, hvilket gjorde at tidligere Braathens-ansatte mistet både ansiennitet og stillingsprosent ved overgang til SAS.

 

Ansatte skal behandles likt

Handel og Kontor og LO er svært kritiske til måten sammenslåingen ble gjort, og mener at de ansatte i begge virksomhetene skal behandles likt. I følge LO er derfor oppsigelsene av de ansatte i Braathens ugyldige, og at arbeidstakernes rettigheter skal videreføres. De ønsker at Høyesterett nå skal gi alle arbeidstakere en trygghet  ved fusjoner av selskaper, slik at man unngår flere slike situasjoner.

 

-           Dersom Høyesterett bestemmer at en slik behandling av ansatte er gyldig, vil konsekvensen være at ansatte i framtida ikke kan regne med å bli behandlet likt dersom virksomheten i det selskapet de jobber i blir overført til et annet selskap, sier HKs 2. nestleder Peggy Hessen Følsvik.

 

Følsvik frykter at konsekvensen av en negativ dom vil være at selskaper i framtida vil kunne omorganisere seg vekk fra lovverkets intensjon om likebehandling av ansatte.

-           Når to selskaper slår seg sammen må de ansatte også i framtida kunne være sikre på at alle ansatte i begge selskaper behandles likt, sier han.

 

Under sin innledning i Høyesterett la advokat Einar Engh fra LO frem beviser på at det er snakk om en virksomhetsoverdragelse. Spesielt viktig er virksomhetens identitet og videreførelse av denne. Ifølge praksis fra EF-domstolen og bestemmelser i vår egen arbeidsmiljølov er det et avgjørende element i å bestemme om dette er virksomhetsoverdragelse eller ikke.

          Og sist, men ikke minst, så har SAS overtatt 28 prosent av Braathens ansatte. Dette er en så stor andel av de ansatte at det i seg selv er nok til å betrakte det som en virksomhetsoverdragelse, sa Engh.

 

Virksomhetsoverdragelse?

Saken har vært behandlet i Asker og Bærum tingrett der 40 av saksøkerne fikk medhold. I Borgarting lagmannsrett ble tingrettens dom stadfestet med et knapt flertall på 4 mot 3 stemmer.

 

Hubert Gundersen var en av dem som mistet mange års ansiennitet, og han er svært overasket over at retten kan forskjellsbehandle ansatte.  De 40 ansatte som fikk medhold i saken arbeidet i Molde og Kristiansund.

-           Det høres helt urimelig ut at de i Molde og Kristiansund vant fram, mens resten av oss tapte. Det kan jo virke som om retten mener SAS kjøpte en bedrift i Molde, en i Kristiansand og en i resten av landet, sier Gundersen til Parat.

 

[Les pressemelding fra handelogkontor.no]
[Les artikkel hos parat.no]

oks.com >books
oks.com >booksx;> (12.1 2006)

Legg til kommentar

15. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?