Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Positive faktorer i arbeidslivet
Del artikkelen med venner og kolleger

Ved hjelp av en spørreundersøkelse blant landets bedriftshelsetjenester ønsker STAMI og NTNU å finne de positive faktorene i arbeidslivet.  Dette vil kunne gi mange gode råd for et godt arbeidsmiljø og en helsefremmende arbeidsplass.

Bedriftshelsetjenestene (BHT) vil få tilsendt et spørreskjema som de ansatte skal besvare anonymt og returnere. Målet er at svarene skal gi ny kunnskap innen et område som tidligere har fått lite fokus hos myndigheter og forskningsmiljø. 

Doktoravhandling
Undersøkelse gjennomføres av Psykologisk institutt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Resultatene skal inngå i Lisa Vivoll Straumes doktoravhandling i psykologi.
Hun ønsker å få fram mer kunnskap om:
·          Hvilke positive faktorer har betydning for trivsel og velvære i jobben?
·          Hvilke positive faktorer ser ut til å ha helsefremmende effekter?
·          Hvilke positive faktorer har betydning for et godt samarbeid i team?
·          Hvordan henger de positive faktorene sammen med de demografiske variablene?

BHT
Spørreskjemaet skal besvares av den enkelte ansatte i BHT ut fra rollen som ansatt i en virksomhet og ikke ut fra faglig teoretisk kunnskap om positive faktorer.

Fagsekretariatet for bedriftshelsetjenesten på Statens arbeidsmiljøinstitutt stiller seg positivt til undersøkelsen, og oppfordrer alle bedriftshelsetjenester til å besvare spørreskjemaet.  En høy svarprosent vil gjør undersøkelsen svært aktuelt i arbeidet med å få frem ny kunnskap rundt arbeidet med arbeidsmiljø og en helsefremmende arbeidsplass.

Dessuten er undersøkelsen en god mulighet for BHT-ene å få en tilbakemelding på hvordan man selv kan arbeide for å utvikle seg i riktig retning.  Hvilke faktorer bidrar til et godt arbeidsmiljø og hvordan kan arbeidet organiseres og tilrettelegges på en helsefremmende måte?

Undersøkelsen vil også gi generell kunnskap om positive faktorer i virksomheter generelt. Dette blir nyttig i arbeidsmiljøarbeidet som også skal handle om hvordan man får fram gode og helsefremmende løsninger for alle ansatte.

[Les pressemelding fra STAMI]

f=http://bookmarksme.com >online book
x;> (2.2 2006)

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?