Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Urettferdig mobilskatt
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidstakere og arbeidsgivere står side om side i kampen mot mobilskatten. I dagens moderne arbeidsliv er mobiltelefonen et viktig verktøy som gjør hverdagen enklere for alle parter.

 

En forenkling av beskatning på mobiltelefon finansiert av arbeidsgiver har skapt sterke reaksjoner hos arbeidsgivere og arbeidstakere. Tidligere skulle arbeidstaker kun beskattes for private samtaler, mens tjenestesamtaler var skattefritt inntil 3 200 kroner.

 

Bakgrunnen for forenklingen er erfaringer fra Skatteetaten som viser at arbeidsgiver ofte unnlot å skille mellom tjenestesamtaler og private samtaler.  Dermed unngikk mange beskatning på dette.  Med de nye reglene skilles det ikke mellom private og tjenestesamtaler, og alle som har en fordel skal beskattes for denne.

 

Opptil 1 800 kroner

Arbeidstakere som får sin mobiltelefon dekket av arbeidsgiver får et inntektspåslag på inntil 4 000 kroner. Eventuelle egeninnbetalinger fra den ansatte reduserer den skattepliktige fordelen tilsvarende, og dekning på inntil 1 000 kroner til slike utgifter kan skje skattefritt.

 

Post- og teletilsynet har beregnet den gjennomsnittlige årlige kostnaden til mobiltelefon til 3800 kroner. Et maksimalt inntektspåslag på 4000 kroner innebærer at den ansatte må betale ca. 1800 kroner pr. år i skatt ved en skattesats på 44,8 (toppskatt trinn 1).

 

Den eneste muligheten for å slippe denne ekstra skatten er å legge fra seg mobilen på arbeidsplassen ved endt arbeidsdag.  Bruk innenfor ordinær arbeidssituasjon er ikke skattepliktig.

-           Blant annet er definisjonen av hva som er en ordinær arbeidssituasjon i for liten grad tilpasset dagens arbeidsliv og det faktum at mobiltelefonen er et nødvendig arbeidsverktøy for mange, sier næringspolitisk direktør i NHO, Petter Haas Brubakk.

 

Rammer kvinner mest

Arbeidstakerorganisasjonene Norsk Journalistlag (NJ) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og arbeidsgiverorganisasjonen Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) markerte kvinnedagen med en appell mot den nye mobilskatten.

 

-           I utviklingen av informasjonssamfunnet er det viktig å legge til rette for at kvinner og menn kan delta på lik linje i arbeids- og familieliv. Skatt på elektronisk kommunikasjon er likestillingsfiendtlig og umoderne, sier adm.direktør Vibeke H Madsen i HSH, YS-leder Randi G Bjørgen og Ann Margit Austenå, leder i Norsk Journalistlag. De apellerer til regjeringen om å endre skattereglene.

 

De mener mobilskatten spesielt går utover kvinner som vil bruke mulighetene i et fleksibelt arbeidsliv med ulike mobil- og hjemmekontorløsninger.

-            Arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon er ikke lenger et frynsegode, men et reelt arbeidsverktøy. Mange virksomheter har gått helt over til trådløst telefoni, slår man fast i appellen.

 

[Les appell fra HSH, NJ og YS]
[Les pressemelding fra FIN]
[ (9.3 2006)


Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?