Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ingen bevis for museskade
Del artikkelen med venner og kolleger

En rapport fra STAMI viser at det ikke finnes noen sammenheng mellom museskade og bruk av mus eller tastatur. Undersøkelsen fører til at museskader ikke inkluderes som en yrkesskade i Danmark.

På oppdrag fra Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM) og Arbejdsskadestyrelsen i Danmark har STAMI foretatt en kritisk litteraturgjennomgang av et stort antall artikler hvor sammenhengen mellom museskader og dataarbeid har vært hovedproblemstilling.

I følge rapporten er det ingen grunn til å tro at det er noen sammenheng mellom muskel- og skjelettsykdommer i nakke, armer og skuldre og arbeid med data.

Ingen yrkesskade
-            Resultatene fra STAMIs prosjekt har dannet grunnlaget for at museskader ikke blir inkludert over listen over yrkessykdommer i Danmark. De nevnte studiene ga likevel indikasjoner på en sammenheng, og Arbeidsskadebestyrelsen vil vurdere om enkeltsaker fortsatt skal kunne godkjennes som yrkesskader, sier overlege Bo Veiersted ved STAMI.

Danmark har stor fokus på denne typen skader, mens vi i Norge ikke har anerkjent museskade som yrkessykdom. Problemstilingen er likevel relevant for norske forhold.
-           En arbeidsskadelovgivning forbredes for øyeblikket men den gjelder spesielt strukturelle forhold, og ikke om muskel – og skjelettlidelser skal inkluderes som yrkessykdom, sier Veiersted.

Bakgrunn
Arbejdsskadestyrelsen i Danmark bestilte utredningsrapporten, som har vært utarbeidet av Bo Veiersted, Morten Wærsted og Therese Nordberg fra STAMI. De foretok et datasøk som resulterte i 13 000 artikler. Forskerne tok utgangspunkt 133 artikler, og med utgangspunkt i fem kriterier som er beskrevet nedenfor, valgte de ut fem studier som har dannet grunnlag for rapporten. 

Følgende kriterier var avgjørende for rapporten:
·          Studiet skulle undersøke arbeidstakere som regelmessig brukte mus eller tastatur.
·          Studiet skulle undersøke muskel- og skjelettlidelser i nakke, skuldre eller armer.
·          Studiet skulle inkludere en relevant objektiv undersøkelse (skanning, røntgen eller klinisk undersøkelse).
·          Studiet skulle være gjennomgått og akseptert til publikasjon av eksperter innen området (peer reviewed).
·          Studiet skulle gi mulighet for å beregne risikoestimater for forskjellige eksponering ved dataarbeid.

 [Les pressemelding fra STAMI]

x;> (15.3 2006)

Legg til kommentar

04. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?