Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Lederlønnene øker
Del artikkelen med venner og kolleger

SSBs nye statistikker viser at lederlønningene fortsatt øker. Både LO og NHO ønsker seg moderasjon blant lederne, og blir støttet av Regjeringen ved arbeids- og inkluderingsdepartementet i at veksten har vært for stor. 

Statistisk sentralbyrås tall forteller at det er økning for alle ledere generelt, men at ledere med flere enn 250 ansatte har fått lavere økning enn fjoråret. For ledere med flere enn 250 ansatte hadde man en gjennomsnittlig utbetalt lønn på 1 565 000 kroner, en økning på 10,7 % fra 2004 til 2005. Året før var det 12,3 %.

Utbetalt lønn for ledere i aksjeselskaper med flere enn 25 ansatte, ble gjennomsnittlig 726 000 kroner i 2005. Fra 2004 utgjorde det en økning på 8,7 %, noe som var mer enn fra 2003 til 2004 (6,3 %). Gjennomsnittlig lønn for en vanlig arbeider i Norge, er 249 000 kroner, som var en økning på 4,5 % sammenliknet med 2004. 

LO og NHO vil moderere lederlønnen

LO er fornøyd med at den nye regjeringen tar tak i LOs tre år gamle forslag om større åpenhet om lederlønninger og godtgjørelser i årsberetningene. Styrene skal også utarbeide forslag til retningslinjer som skal vedtas på generalforsamlingen. 

- Styrene i bedriftene ser det tydeligvis ikke som sitt ansvar å holde lederlønnsveksten på et anstendig nivå. Lederlønnsveksten er fortsatt altfor høy, og problemet har nå spredt seg til de litt mindre bedriftene. Derfor er det på høy tid at vi får regler som sikrer bredere medvirkning og større bevissthet rundt dette, sier LOs 1. nestleder Roar Flåthen i en kommentar til SSBs tall for ledernes lønnsutvikling i 2005.

– Det er mennene som karrer til seg mest. Det tyder på at flere kvinner i styrene vil bidra til å dempe lønnsveksten!, kommenterer LOs 1.nestleder om lederlønnsøkningen og forskjellen mellom kvinner og menn på nettopp det. 

NHO mener det er gledelig at veksten i lønn til de høyest lønnede er gått ned, selv om lederlønnsveksten fortsatt er høyere enn veksten for lønnstakere generelt i samfunnet.

- Når det gjelder de høyest lønte lederne gikk veksten ned fra 12,7 prosent i fjor til 7,5 prosent i år. Det er en positiv utvikling, sier adm. direktør Finn Bergesen jr. i NHO. 

Regjeringen arbeider for å snu trenden med lederlønnsøkninger

Med en ny lov for allmennaksjeselskapene og sterkere styring av statlige virksomheter vil statsminister Jens Stoltenberg hindre ytterligere vekst i lederlønningene. 

- Hvis det ikke protesteres og reageres, så kan høye tillegg til lederne bli sosialt akseptert. Vi må gjøre noe med det, uttaler Stoltenberg.

Statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet synes den fortsatt sterke veksten i lederlønningene anno 2005 er skuffende. 

- Lederlønnsutviklingen i fjor gir uheldige signaler i samfunnet og bidrar til større inntektsforskjeller. Sett på bakgrunn av den siste tidens debatt om lederlønningene forventer jeg at utviklingen i inneværende år blir annerledes, sier Jan-Erik Støstad.

- Det er uheldig at den sterke lønnsveksten for ledere fortsetter og faktisk kan se ut til å være noe bredere basert enn i tidligere år, avslutter statssekretæren. 

[Les mer i pressemelding hos SSB]
[Les mer i pressemelding hos LO]

[Les mer i pressemelding hos NHO]

[Les mer i pressemelding hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet]
[Les mer i artikkel hos Absentia]

oks.com >books
oks.com >booksoks.com >books=position:a

Legg til kommentar

30. november, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?