Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Vil redusere regelverkskostnader
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen skal iverksette en kartlegging av tiden bedrifter bruker på å fylle myndighetenes krav om informasjon. NHO mener man har brukt nok tid til kartlegging, nå må det handles.

Nærings- og handelsminister Odd Eriksen har påbegynt arbeidet for å kartlegge tiden bedriftene bruker på å oppfylle styremaktenes krav om informasjon. Alle regelverk som angår bedriftene skal granskes for å finne gode forenklingstiltak.  

- Jeg tar sikte på at selve kartleggingen skal være ferdig i løpet av høsten 2007, og deretter skal vi fokusere på å gjennomføre tiltak som kommer bedriftene til gode, er Eriksens forhåpninger.

Videreføring av Bondevik-regjeringens arbeid 

Tirsdag denne uken møttes både Odd Eriksen og NHOs administrerende direktør hos Baker Hansen i Oslo. Temaet var å diskutere regjeringens nye kartleggingsarbeid.

- Dette er en videreføring av den forrige regjeringens arbeid, men nå tar vi et skikkelig tak og går bredt og grundig til verks. Det skal gå vesentlig raskere, mener Eriksen. Regjeringen vil også bruke EU-standarder i kartleggingen, for å sammenligne med andre land. 

Arnt Hals, mangeårig tillitsvalgt i NHO og daglig leder hos Baker Hansen, synes bedriftene fortjener å få noe igjen for alt arbeidet gjennom rapporteringen.

NHO mener det er gått for mye tid til kartlegging, og at man burde begynne å gjøre noe med alt man hittil har fått ut av den. Man burde komme seg videre. 

- Jeg har jobbet i NHO i åtte år og i løpet av den tiden har fire næringsministere sagt det samme. Kartlegging gjør det ikke enklere. Endringer gjør det enklere, sa Finn Bergesen jr.

Kontakt med næringslivet kan hjelpe 

Under møtet fikk Bergesen mulighet til å minne næringsministeren og hans medarbeidere på viktigheten i å holde ansvaret for forenklingsarbeidet til næringsdepartementet.

- Det er viktig at dere holder nær kontakt med næringslivet både i kartleggingsfasen og implementeringsfasen, sa NHO-sjefen.

Kartleggingsarbeidet er for nå ute på anbud i Doffin-basen. Arbeidet skal etter planene stå ferdig i løpet av høsten 2007, og ut fra dette ønsker man å få en større forenklingsplan og konkrete forenklingstiltak. Går alt etter alle planer, er dette iverksatt innen andre kvartal 2009.

Andre nasjoner har alt fått goder ut av forenklingsplaner 

Land som Nederland, Danmark og Storbritannia har alt fått regelverket sitt kartlagt og bearbeidet, og her er det også satt i gang tiltak som skal forbedre og redusere bedriftenes administrative kostnader. Nederland er blant de store vinnerne, og man har regnet ut at forenklingsplanene vil bety 4,1 milliarder Euro mindre i kostnader for bedriftene.

- Vi ser alt at andre land får til resultat. I internasjonal sammenheng har Norge et godt regelverk og lite byråkrati. Men vi kan alltid bli bedre, og det prosjektet vi nå har satt i gang skal bidra til at vi holder oss i det internasjonale tetsjiktet når det gjelder forenkling for næringslivet, sa Odd Eriksen.  

[Les mer i pressemelding hos nærings- og handelsdepartementet]
[Les mer i artikkel hos NHO]

a>
okm

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?