Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsledige raskt i jobb
Del artikkelen med venner og kolleger

Tall fra Aetat viser at det er gode muligheter for arbeidsledige å komme raskt i jobb.  I april ble det registrert nær 40 000 nye stillinger, noe som er en økning på 39 prosent sammenlignet med på samme tid i fjor.

 

Ved utgangen av april var det registrert 66 000 helt arbeidsledige ved Aetat, noe som tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Justert for vanlige sesongvariasjoner gikk det samlede tallet på helt arbeidsledige og tiltaksdeltakere ned med 2.700 i løpet av april.

 

-           I april var tilstrømningen av nye arbeidssøkere til Aetat 16.800 personer. Dette er det laveste nivå siden Aetat begynte disse registreringene i 1999, sier arbeidsdirektør Yngvar Åsholt.

 

Mange nye stillinger

Også antallet nye stilinger har hatt en positiv utvikling den siste tiden. Med 38 800 nye registrerte stillinger i april, var økningen på 39 prosent sammenlignet med april i fjor.

 

-           Jeg registrerer med stor tilfredshet at god tilgang på ledige stillinger har ført til at arbeidssøkere som står tilmeldt Aetat, kommer stadig raskere i jobb. Også de langtidsledige drar nytte av det gode arbeidsmarkedet, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en kommentar til Aetats ledighetstall for april.

 

Arbeidsledigheten har gått ned for alle yrkesgrupper. Nedgangen har vært sterkest blant de typiske konjunkturutsatte yrkene innenfor industriarbeid, bygg og anlegg, ingeniør- og IKT-yrker. Sammenlignet med april i fjor er det 31 prosent færre ledige innenfor industriarbeid, 30 prosent færre innenfor bygg og anlegg og 29 prosent færre innen ingeniør- og IKT-yrker.

 

Størst nedgang blant menn
Arbeidsledigheten har gått ned for begge kjønn og alle aldersgrupper. Størst har nedgangen vært blant menn i aldersgruppen 25-39 år. Målt i prosent av arbeidsstyrken var imidlertid ledigheten for menn høyest i aldersgruppen 20-24 år med 5,6 prosent av arbeidsstyrken. For kvinner var ledigheten høyest i aldersgruppen 25-29 år med 4,2 prosent. For begge kjønn var ledigheten lavest i aldersgruppen 50-59 år med 1,6 prosent blant kvinner og 1,9 prosent blant menn.

 

[Les pressemelding fra Aetat]
[
Les pressemelding fra AID]

a>
okmarksme.com >online bookx;> (8.5 2006)

Legg til kommentar

04. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?