Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sterkt press på sysselsettingen
Del artikkelen med venner og kolleger

Mangel på arbeidskraft gjør at Kristin Halvorsen og hennes støttespillere tenker arbeidskraft i alt de gjør. Flere sysselsatte og lavere ledighet er årsaken til arbeidskraftsmangelen. Seniorforsker Knut Røed mener dette er nyttig, men advarer mot økte renter. 

Tallet på antall arbeidsløse minket med 15 000 personer samtidig som at sysselsettingen økte med 24 000 personer i tidsrommet november 2005 til februar 2006, viser tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk Sentralbyrå. Det har generelt vært en sterk vekst for de sesongjusterte tallene for antall sysselsatte siden sommeren 2005.

Den sesongjusterte arbeidsledigheten i Norge var 3,9 % i februar 2006, mot 4,5 % i november 2005. Antallet personer i arbeid økte med 50 000 fra 1.kvartal 2005 til 1.kvartal 2006. Av disse 50 000 var nærmere 22 000 midlertidig ansatte, viser AKU.  

- Tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen til SSB bekrefter den gode utviklingen i arbeidsledigheten de siste månedene. Det er med stor tilfredshet jeg registrerer at sysselsettingsveksten bidrar til at mange arbeidsledige kommer seg i jobb, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

De midlertidige ansatte utgjorde dermed 9,8 prosent av alle ansatte, mot 8,9 prosent i samme kvartal året før. Det var særlig bruken av vikarer som bidro til økningen for midlertidig ansatte, men også tallet på lærlinger/praktikanter gikk noe opp fra samme kvartal i fjor. 

Halvorsen ikke bekymret for norsk økonomi

Selv om Regjeringen regner med 50 000 flere personer i arbeid enn i fjor, mener finansminister Kristin Halvorsen at det ikke er noe stort press på norsk økonomi ennå.  

- Vi har nå en historisk mulighet til å sørge for at de som har vært utenfor arbeidsmarkedet på ulike trygdeordninger, nå får en mulighet til å prøve seg, sa Halvorsen til Dagens Næringsliv.

- Den største utfordringen i den økonomiske politikken nå er å finne riktig kvalifisert arbeidskraft. Vi tenker nå arbeidskraft i alt vi gjør. Det har aldri tidligere vært så mange sysselsatte, sa Halvorsen videre. Hun mente samtidig at en viktig grunn til at sysselsettingen har kunnet øke så kraftig uten at lønnsveksten har tatt av, er at vi har hatt en stor innvandring fra Polen og andre land. Regjeringen mener fortsatt at lønnsveksten ikke vil bli høyere enn omkring 3,5 %. 

Seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret i Oslo deler Halvorsens oppfatning om at man nå har en historisk mulighet til å kunne inkludere flere personer i arbeidsstyrken.

- Det kan faktisk være bra for Norge at vi får en periode med litt mangel på arbeidskraft. Det kan være akkurat det som skal til for at de som har strevd i årevis med å komme inn på arbeidsmarkedet, endelig kan lykkes. Derfor er det viktig at man lar arbeidsmarkedet være hett. Det er et argument mot å sette opp renten og føre en for stram finanspolitikk, sier sosialøkonomen Røed til Dagens Næringsliv.  

Røed legger også vekt på at lønnsveksten må holdes i sjakk. Klarer man ikke det, vil sentralbanksjef Gjedrem trolig sette opp renten.

Eldrebølgen er snart over oss 

De yrkesaktive i Norge ”forgubbes”. Gjennomsnittsalderen på de sysselsatte økte med ett år fra 2000 til 2004. Bønder, lærere og grafikere er arbeidsområdene hvor forgubbingen er kommet lengst.

Andelen av den totale befolkningen som er i yrkesaktiv alder vil avta sterkt fram mot 2030. I 4. kvartal 2000 var gjennomsnittsalderen 39,9 år blant alle sysselsatte. Fire år etter var gjennomsnittsalderen økt til 40,9 år. 

[Les mer i artikkel om flere sysselsatte og færre arbeidsledige hos Statistisk Sentralbyrå]
[Les mer i artikkel om midlertidig ansatte hos Statistisk Sentralbyrå]
[Les mer i pressemelding hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet]

oks.com >books
=positi

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?