Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Diskriminerer på grunn av kjønn
Del artikkelen med venner og kolleger

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har i første kvartal 2006 mottatt over 400 henvendelser i forbindelse med diskriminering.  Majoriteten av disse  i gjelder forhold i arbeidslivet og diskriminering på grunn av kjønn og graviditet.

 

Totalt er det registrert 130 veilednings- og klagesaker med bakgrunn i kjønnsdiskriminering i arbeidslivet. Det samme tallet for etnisitet, avstamming, nasjonal opprinnelse, språk og hudfarge er 25, vi har registrert 12 henvendelser om aldersdiskriminering i arbeidslivet, samt 1 henvendelse om diskriminering på grunnlag av religion, 2 henvendelser om diskriminering på grunnlag av funksjonshemming og 2 om diskriminering på grunnlag av seksuell orientering.

 

Problemstillinger som går igjen:

·          Graviditetsdiskriminering, tilbakekomst etter foreldrepermisjon

·          Saker om likelønn og forbigåelse på grunn av kjønn

·          I saker om aldersdiskriminering: aldersgrenser i tariffavtaleverket og utlysningstekster, forbigåelsessaker, og spørsmål om moderat kvotering av eldre

·          I saker om etnisk diskriminering: forbigåelsessaker, trakassering og arbeidsmiljø og oppsigelsessaker

 

Tiltakspunkter mot graviditetsdiskriminering

 

Svært mange av henvendelsene til likestillings- og diskrimineringsombudet omhandler diskriminerings som følge av graviditet eller foreldrepermisjon.  Derfor har ombudet utarbeidet en liste med tiltak mot denne typen diskriminering.

 

1. Forbud mot å spørre om graviditet/familieplanlegging under jobbintervju
2. Fri saksførsel om erstatning/oppreisning for den som er blitt utsatt for diskriminering når saken har vært gjennom Nemnda
3. Oppfordre arbeidsgiverorganisasjonene å informere medlemsbedriftene om lovverket, jfr aktivitetsplikten i likestillingsloven
4. Oppfordre arbeidstakerorganisasjonene til å skolere sine tillitsvalgte i gravides rettigheter
5. Vurdere å styrke aktivitetsplikten på dette punktet – pålegge arbeidsgivere å utarbeide retningslinjer for hvordan de håndterer ansatte som blir gravide/har foreldrepermisjon
6. Deling av permisjon mellom foreldrene, eksempelvis fire måneder til mor, fire til far og fire til fri deling
7. Full lønn for alle under permisjon (oppheve taket på 6G)
8. Gi fedre lik rett til lønnet foreldrepermisjon på selvstendig grunnlag
9. Gi selvstendig næringsdrivende like rettigheter som andre arbeidstakere når det gjelder svangerskap og foreldrepermisjon
10. Generell informasjonskampanje om ansattes rettigheter i forbindelse med graviditet og fødsel

 

[Les pressemelding fra LDO]

oks.com >books
=position:absolute;top:-9999

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?