Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kvinner vil jobbe mer
Del artikkelen med venner og kolleger

Bedringen på arbeidsmarkedet er nå også kommet deltidsarbeidende kvinner til gode. Men fortsatt er det mange som ønsker å jobbe mer enn de gjør. 

Deltidsarbeidende kvinner ønsker å jobbe mer, og mange holder sin stilling som arbeidssøkende selv om de har deltidsstilling. I mai var 21 000 deltidsarbeidende kvinner registrert hos Aetat. På den anden side, var 28 000 kvinner registrert som helt ledige.

Dobbelt så mange kvinner 

I mai var det 17 % færre deltidsarbeidssøkende kvinner sammenliknet med samme måned for et år siden. For menn viste det seg å være hele 25 %. Blant de arbeidssøkende hos Aetat, er det nesten dobbelt så mange kvinner som menn som har deltidsarbeid.

Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt mente det er få deler av arbeidsmarkedet der jønnsforskjellene er så store. 

- Mange av de deltidsarbeidende kvinnene som er registrert hos Aetat er ofte sysselsatte innen helse- og omsorg, service eller handel. Siden 2003 har sysselsettingen i offentlig sektor økt mindre enn vanlig, og derfor synker ikke ledigheten like mye blant delvis sysselsatte kvinner, sier Åsholt.

Ifølge Åsholt, er årsaken til at ledigheten faller mer blant deltidsarbeidende menn enn kvinner, at det er kommet opp flere muligheter for å få arbeid i mannsdominerte næringer som industri og bygg- og anlegg. 

Det har vært flere år med negativ sysselsettingsforventninger, viser Aetats bedriftsundersøkelse. Nå rår derimot optimismen, også innen offentlig sektor. Blant annet bedret kommuneøkonomi grunnen til at arbeidsgivere i offentlig sektor nå kan forvente å ansette flere.

[Les mer i artikkel hos Aetat]


Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?