Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


OTP: Spørsmål og svar
Del artikkelen med venner og kolleger

Fra 1. juli 2006 skal bedriftene begynne å betale inn penger til obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Men, hvordan tar man med seg sin opptjente pensjon når man bytter jobb, og hva skjer ved oppsigelse eller dødsfall?

 

Innføring av obligatorisk tjenestepensjon er et viktig bidrag i arbeidet for en trygg pensjon for alle, og vil sikre alderspensjonsopptjening i tillegg til folketrygden for de fleste arbeidstakere.

 

Minimumskravet er at arbeidsgiver skal sette av 2 prosent av arbeidstakers lønn mellom 1G og 12G til oppsparing av pensjon.

 

All pensjon som innbetales går til den ansattes egen pensjonskonto. Det vil si at pengene ikke er bedriftens eiendom, men den ansattes.  Allikevel kan ikke den ansatte disponere pengene før fylte 67 år.

 

Hva skjer ved ny jobb?

Så lenge man har arbeidet i bedriften i mer enn et år, vil arbeidstaker kunne ta med seg sin opptjente tjenestepensjon videre til sin nye arbeidsgiver. Det har ingen betydning hvis den nye arbeidsgiveren har en annen pensjonsforvalter.  Har man arbeidet i bedriften mindre enn et år vil de innbetalte pengene gå tilbake til bedriften.

 

Som et bevis på hvor mye man har opptjent får man et pensjonskapitalbevis (fripolise).

 

Også ved konkurs vil hver enkelt ansatt få utstedt en fripolise som beviser hvor mye man har opptjent i tjenestepensjon.

 

Hva skjer ved dødsfall?

Ved dødsfall vil vanlige arveregler gjelde. Det vil si at ektefelle og barn vil arve den oppsparte tjenestepensjonen.

 

Hva hvis man er arbeidsledig?

Arbeidsledige er ikke omfattet av obligatoriske tjenestepensjon, men har mulighet til å spare på egenhånd ved å sette inn penger på sin tjenestepensjonskonto.

 

Inkluderes deltidsansatte?

Deltidsansatte som har en stillingsprosent som er mer enn 20 prosent skal også inkluderes i ordningen.  Reglene gir imidlertid deltidsansatte en forholdsmessig høyere utbetalt tjenestepensjon enn hva lønnen skulle tilsi.

 

Dessuten skal det betales innskudd selv om den deltidsansatte ikke tjener mer enn 1G, så lenge kravet om mer enn 20 prosent stilling er oppfylt.

 

Hvor mye utbetales i pensjon?

Den enkeltes pensjon avhenger av tidligere lønn og avkastning på tjenestepensjonen.  Mange forvaltere gir den enkelte selv mulighet til å velge hvordan tjenestepensjonen skal forvaltes, og kan blant annet velge å sette hele eller deler av tjenestepensjonen i fond.

 

Utbetalingen skjer etter fylte 67 år i minimum 10 år. (15.6 2006)


Legg til kommentar

28. mai, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?