Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Lik lønn for likt arbeid
Del artikkelen med venner og kolleger

Den nye Likelønnskommisjonen skal arbeide for å sette likelønn på dagsordenen i arbeidslivspolitikken. Dermed følger likestillingsminister Karita Bekkemellem opp regjeringens intensjoner om lik lønn for arbeid av lik verdi.

-           Det er 55 år siden ILOs konvensjon om lik lønn for kvinnelige og mannlige arbeidere for arbeid av lik verdi ble vedtatt. At vi fortsatt har lønnsforskjeller mellom kjønnene i Norge er svært beklagelig. Regjeringen vil derfor forsterke innsatsen for at vi skal få en arbeidslivspolitikk der likestilling og likelønn er sentrale elementer, sier Karita Bekkemellem.

Kommisjonen skal blant annet se på hvilke tiltak som kan iverksettes for at likelønns kal bli gjennomført i norske bedrifter. Dermed ønsker regjeringen å bidra aktivt i arbeidet med å skape likestilling i arbeidslivet.

Store forskjeller
Kvinner tjener dårligere enn menn selv om de har samme jobben, og en undersøkelse gjort av Handelshøyskolen BI viser at kvinnelige ledere tjener 30 prosent dårligere enn de mannlige lederne.

Spesielt lider kvinner av at de i større grad arbeider deltid, da deltidsansatte i gjennomsnitt har en noe dårligere lønn enn heltidsansatte.  Ifølge tall fra SSB (2004) jobber 43 prosent av norske kvinner deltid, mens det bare er 13 prosent menn som gjør det samme.

Likelønnskommisjonens mandat

·          Kommisjonen skal legge likestillingspolitisk mål til grunn om at kvinner og menn skal lønnes på samme måte uten hensyn til kjønn. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn og ”likelønn” måles i denne sammenheng som forskjeller i timelønn hvor forskjeller i arbeidstid er renset bort.

·          Kommisjonen skal gi en samlet beskrivelse av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn basert på tilgjengelig statistikk og forskning. Dette settes også inn i en internasjonal sammenheng.

·          Kommisjonen skal vurdere hva som kan bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. I denne sammenheng skal kommisjonen gjøre rede for eventuelle    konsekvenser for offentlige budsjetter, arbeidsmarkedets virkemåte og arbeidstilbudet.

·          Kommisjonen skal konsultere en referansegruppe sammensatt av partene i arbeidslivet. Kommisjonen skal rådføre seg med referansegruppen under arbeidet, arrangere felles møteplasser for diskusjon og kommunikasjon. Denne prosessen skal også være et viktig bidrag til å spre kunnskap og være opinionsdannende.

Kommisjonen skal levere sin rapport innen 1.mars 2008.

Likelønnskommisjonen består av:
Fylkesmann Anne Enger Lahnstein (leder)
Professor Tom Colbjørnsen, Bergen - NHH
Seniorforsker Oddbjørn Raaum, Oslo - Frisch senteret
Professor Hege Brækhus, Tromsø - UiT
Forskningsleder Torgeir Aarvaag Stokke, Oslo - FAFO
Forsker II Hege Torp, Oslo - Forskningsrådet
Forskningsdirektør Erling Barth, Oslo - Institutt for samfunnsforskning
Professor Anne- Jorunn Berg, Bodø - Høgskolen i Bodø

 

 

 

 

 

[Les pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet]


Lik lønn for likt arbeid

20. juni, 2006

Sigrun

Et helt klart minimum i et likestilt samfunn. Dette tror jeg både menn og kviner skjønner. Samtidig er det nok mye urettferdig statistikk som kommer frem, bl.a. er det vel sjans for at det blir skjevt med tanke på at menn i større grad sitter i lederposisjoner og dermed drar opp lønnssnittet for menn? Allikevel bør selvfølgelig menn og kvinner med samme stilling ha SAMME lønn....

Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?