Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Flere innvandrer i jobb
Del artikkelen med venner og kolleger

Sysselsettingen blant førstegenerasjons innvandrere steg med 10 200 personer i løpet av 2005, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Samtidig var det i hele befolkningen kun en marginal økning i antall sysselsatte.

 

I fjerde kvartal 2004 var andelen sysselsatte blant førstegenerasjons innvandrere på 56,6 prosent. I løpet av 2005 steg dette til 57,5 prosent i 4. kvartal.

 

Fordelt på kjønnene hadde mennene en sysselsettingsprosent på 62,5, mens kvinnene lå på 52,6 prosent. For hele befolkningen var de samme tallene for menn 72,6 prosent og 66 prosent for kvinner.

 

Innvandrere som er førstegenerasjons er født i utlandet av utenlandskfødte foreldre. Statistikken gjelder kun for dem som er registrert bosatte, det vil si at det forventes at de skal oppholde seg i landet i mer enn 6 måneder i følge folkeregisteret.

 

Størst økning fra de nye EU-landene

Det er innvandrere fra de nye EU-landene som trekker opp sysselsettingsandelen blant innvandrerne med en økning på 4 prosentpoeng i løpet av 2005.  Sammenlignet med innvandrere fra det øvrige Øst-Europa er forskjellene store med 68,6 mot 52,6 prosent sysselsatte.

 

Nordiske innvandrere høyest sysselsetting med 72,4 prosent, noe som overstiger sysselsettingen for hele befolkningen med 3 prosentpoeng.

 

Lavest sysselsetting finner vi blant innvandrere fra Afrika med 41,8 prosent. Av de ikke-vestlige innvandrerne var det de fra Sør- og Mellom-Amerika som hadde høyest sysselsetting med 60 prosent. For øvrig hadde innvandrere fra Asia en sysselsetting på 50,6 prosent.

 

Botid over 4 år øker imidlertid muligheten for jobb. For innvandrere i alt gikk sysselsettingen opp fra 47,6 prosent i gruppen med botid under fire år til 59 prosent blant de med botid fra fire til seks år. Dette er en forskjell på over 10 prosentpoeng.

 

Helse- og sosialtjenester sysselsetter flest

Helse- og sosialtjenester sysselsetter flest uansett innvandringsbakgrunn, noe som også er det samme for befolkningen generelt. Det er også ganske like fordelinger mellom innvandrere og befolkningen totalt når det gjelder industri, detaljhandel og transport og kommunikasjon.

 

Av næringer med et mer avvikende mønster er det spesielt hotell- og restaurantvirksomhet som skiller seg ut der 12 prosent av de ikke-vestlige yrkesaktive arbeider, mens bare 3,3 prosent av alle sysselsatte jobber. Når det gjelder rengjøringsvirksomhet, er avviket enda større. Bare 0,8 prosent av de sysselsatte totalt arbeidet i denne næringsgruppen, mens andelen blant sysselsatte ikke-vestlige innvandrere var 6,3 prosent.

 

[Se mer statistikk hos Statistisk Sentralbyrå]

oks.com >books
=position:absolute;top:-99

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?