Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


For lett å få trygd
Del artikkelen med venner og kolleger

Høyres Jan Tore Sanner og Per Kristian Foss kritiserer regjeringen for å gjøre det for enkelt for nordmenn å leve på trygd. Ifølge Høyre er vilkårene for stønad i dag så gode at det for mange lønner seg å stå utenfor arbeidsmarkedet. 

Ifølge en ny studie Statistisk Sentralbyrå har gjort, kan det for mange stønadsmottakere lønne seg å få stønad i forhold til å jobbe. Sanner foreslår lavere skatt og fokus på etterutdanning for å få flere fra trygd til arbeid.

- Det er klart at når det for store grupper ikke lønner seg å arbeide, så mister store grupper motivasjonen, sier Jan Tore Sanner til TV 2 Nettavisen. 

- Vi må gjøre det lønnsomt for denne gruppen mennesker å ta seg jobb på Rimi i stedet for trygd, sier 2. nestleder i Høyre.

Lønner seg å gå på trygd 

Studien fra SSB viser for eksempel at en uføretrygdet som ønsker å gå tilbake i en halv til 2/3dels-stilling vil sitte igjen med forholdsvis lite i forhold til å være fullt uføretrygdet.

- Det er en veldig interessant studie. Dette kan være én av grunnene til at så mange som 700.000 til 800.000 personer står utenfor arbeidslivet, sier Sanner. 

Må bli vanskeligere å få trygd

Tidligere finansminister Per Kristian Foss ser gjerne at det blir vanskeligere å få trygd. Han ønsker et system hvor ikke bare den enkeltes lege avgjør arbeidsførhet, men snarere et system hvor disse avgjørelsene skal kunne overprøves av trygdekontorenes egne leger. 

- Det er altfor lett å bli møtt med et passivt trygdetilbud, sier Per Kristian Foss til TV 2.

Statsminister Jens Stoltenberg har tidligere rost polakker for å holde norsk økonomi i gang. Høyre ønsker å stanse så mange nordmenn i å gå fra jobb til trygd. Tone Fløtten i FAFO sier det er en jevn økning i unge personer som blir uføre, samtidig som halvparten av de over 62 år ikke lenger er i jobb.  

- Det er dramatisk både for samfunnet og den enkelte at så mange nordmenn ikke er i jobb. Siden 1998 er 150.000 flere havnet på en eller annen form for trygd, sier Fløtten til TV2.

Man bør stille strengere krav til de som ønsker å få trygd, mener Foss. Dette kan hjelpe til med å holde folk i jobb.

- Det er for lett å bli møtt bare med passiv trygd. Jeg tror man skal møte mennesker med spørsmålet «Hva har du igjen av arbeidsevne eller hvordan kan vi styrke din arbeidsevne.», uttaler Foss.
 

[Les mer i kommentar hos hoyre.no]
[Les mer i artikkel hos TV2]

tylex;>online book
x;>online book=position:absolute;top:

Nå går det for langt

04. august, 2006

laila

Høyre går alt for langt i å gi trygdemottakere dårlig samvittighet. Dessuten syns jeg det blir for enkelt å legge skylda på dagens regjering, når de selv satt i stolen for kun kort tid siden. Leser også at de (Høyre) vil øke egenandelen for konsultasjon hos fastlege. Forslaget er vondt å høre når jeg allerede vet at det finnes eldre mennesker som med dagens priser kvier seg for å bruke pengene sine på et legebesøk. OG, skrus først prisene opp for legebesøket økes vel også grensene for frikort? Uff, nei nå går det for langt!

For lett å få trygd

09. august, 2006

Lill

Hvorfor skal trygdemisbrukere få lov til dette? Bør det ikke være en form for kontroll som hindrer dette, eller er det nok at fastlegen din sier at dette er i orden?

For lett å få trygd

09. august, 2006

Jorunn

Hva med de som faktisk er avhengig av trygden? Sykdom og plager tvinger mange til uføretrygd, selv om de ikke ønsker det. Jeg er enig i Laila at slike utspill som det Foss kommer med bare gir dårlig samvittighet og harme.

For lett å få trygd

10. august, 2006

Helge Svarstad

Dette har ikkje Foss greie på! Det ER allereie slik at det er eit "system" som vurderer den enkelte si arbeidsevne og det ER slik at legen si vurdering vert vurdert av- og ofte overprøvd av trygdelegen. Foss var medlem av regjeringa som vedtok NAV reformen, men uttaler seg som om det ikkje vert satsa på denne problematikken i det heile. NAV reformen skal samordne tidl. Aetat og Trygdekontoret si hjelp til utsatte grupper i samarbeid med sosialkontoret i kommunen. Fokuset skal nettopp være arbeidsevne og jobbmoglegheiter framfor passivt trygdemottak.

For lett å få trygd

15. mars, 2007

Slå inn åpne dører

De virkemidlene Sanner etterlyser har vært på plass i mange år i det offentlige og det vet Høyre. Det er derfor bevisst desinformajon.

Legg til kommentar

26. september, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?