Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mot mobbing på arbeidsplassen
Del artikkelen med venner og kolleger

Til en hver tid føler 5 prosent av de yrkesaktive seg mobbet. For å intensivere arbeidet med å forebygge mobbing og øke kunnskap for håndtering av mobbing, inviterer partene i arbeidslivet til konferanse om mobbing i arbeidslivet.

Arbeidstilsynet, NAV, Arbeidslivssenteret, LO, NHO og KS inviterer til konferansen "Konflikter og mobbing i arbeidslivet - forebygging og håndtering”.  Arrangementet finner sted i Skien den 14. september.

Mange utsatt for mobbing
”Jobbing uten mobbing” er et prosjekt der partene i arbeidslivet og myndighetene sammen skal formidle kunnskap om mobbing og skape gode holdninger på arbeidsplassen. Prosjektet anslår at rundt 5 prosent av de yrkesaktive til enhver tid føler seg mobbet, og nye 10 prosent av oss opplever alvorlige konflikter og samarbeidsproblemer som ligner mobbing i hverdagen. Noen tall viser at så mange som 9 av 10 arbeidstakere opplevde negative hendelser i løpet av en halvårsperiode.

Det er imidlertid vanskelig å definere mobbing, ettersom de negative hendelsene oppfattes ulikt fra person til person. Men, når de negative hendelsene skjer ofte og over en lengre periode er det mobbing.

Hvordan samarbeide mot mobbing
Basert på avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) og handlingsplanen for å forebygge mobbing, har ”Jobbing uten mobbing” utarbeidet en kort beskrivelse av hvordan en bedrift bør forebygge og håndtere mobbing.

I tillegg til å gi en god forståelse for hva mobbing er, gir brosjyren også en klar beskrivelse av roller og ansvar, samt en forklaring på mobbing med tanke på Arbeidsmiljøloven.  I tillegg gis en oversikt over de muligheter som finnes for bistand og kunnskap. 

Jobbing Uten MobbingGjennom prosjektet ”Jobbing uten mobbing” ønsker myndighetene og partene i arbeidslivet å bidra til at færre arbeidstakere skal oppleve å bli utsatt for eller utstøtt fra arbeidet på grunn av mobbing. Satsingen skal bidra til å forebygge mobbing i arbeidslivet gjennom å bevisstgjøre og ansvarliggjøre aktørene på den enkelte arbeidsplass. Fokus er å gjøre aktørene på den enkelte arbeidsplass i stand til å forebygge og håndtere mobbing og trakassering.
Kilde: jobbingutenmobbing.no

[Les mer om konferansen]
[Last ned brosjyren ”Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen”] (pdf-fil)
[Besøk jobbingutenmobbing.no]

oks.com >books
oks.com >booksoks.com >books=position:a

Legg til kommentar

30. november, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?