Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Flere får uføreytelser
Del artikkelen med venner og kolleger

Selv med regjeringens økte innsats for å få flere i arbeid, var det i juni registrert 8 600 flere mottakere av uføreytelser sammenlignet med i fjor. Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie mener NAV og fortsatt arbeid med IA vil snu trenden.

 

-            Økningen i antall nye personer som får uføreytelser viser at arbeidet med å inkludere flere i arbeidslivet er viktigere enn noen gang, sier Saglie.

 

Han vil ikke komme med noen kortsiktige lovnader om bedring, men tror at en bedre og mer effektiv Arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) vil gi bedre muligheter for langtidssyke.

 

Hovedtallene

Det er en lavere andel av nye mottakere som får varig uførepensjon, mens andelen som får tidsbegrenset uførestønad øker. Totalt var det registrert 324 018 personer som mottok uføreytelser ved utgangen av juni 2006.

 

En viktig årsak til økningen det siste året er alderssammensetningen i befolkningen. De store etterkrigskullene er nå i en alder der risikoen for uførhet øker.

 

Allikevel er det blant unge under 30 år man finner den største veksten i antall nye uføre. Fra slutten av juni 2005 til slutten av juni 2006, har det vært en økning på 8,9 prosent blant uføremottakerne i alderen 18-29 år.

 

IA viktig

-           Det er av stor betydning for den enkelte å få delta i arbeidslivet, og vi ser at veien kan være lang og krevende for noen. Alle parter må inn med forsterket innsats for å inkludere så mange som mulig i arbeidslivet. Dette gjelder både arbeidsgiverne, legene og myndighetene. Det er viktig å finne løsninger som forebygger utstøtingen og hindre prosesser som fører til en uførepensjon, sier Saglie.

 

Saglie er spesielt bekymret over det økende antallet unge som faller utenfor arbeidslivet og går over på uføreytelser. Denne gruppen vil bli prioritert av NAV, der det skal brukes mer tid på utsatte grupper.

NAV styrker satsningen på et mer inkluderende arbeidsliv, og skal gi et mer helhetlig tilbud til brukerne ved å samle de tilgjenglige virkemidlene. De nye NAV-kontorene, som etableres fra oktober og frem til 2010, vil jobbe med dette over tid.
-           Vi bør se en effekt av det gjennom en bedre innsats for den enkelte bruker. Brukerne skal oppleve NAV-kontorene som en ressurs der de får hjelp og støtte til å komme i arbeid og aktivitet, sier Saglie.

[Se pressemelding på trygdeetaten.no]
[Besøk nav-interim.no]

oks.com >books
oks.com >booksoks.com >books=positi

Legg til kommentar

26. september, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?