Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sykefraværet fortsetter å øke
Del artikkelen med venner og kolleger

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det fortsatt er en økning i sykefraværet her til lands. Dette på tross av all den fokus dette området har fått gjennom blant annet Inkluderende arbeidsliv avtalen.

Stabil økning
Økning i sykefraværet 3. kvartal er nøyaktig den samme som den var 2. kvartal i år, 0,3 prosent.  SSB jobber med å inkludere IA bedrifter og de som ikke er det i sitt tallmateriale, for å bedre kunne måle effekten av IA avtalen.  
-           Det er likevel for tidlig å si at avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ikke har noen effekt. Vi jobber med å skille bedrifter som er IA bedrifter, med de som ikke er det, for å se om det er noen forskjeller i sykefraværet her. Men det vil nok ta litt tid før vi har inkludert dette i tallmaterialet vårt, sier Kristoffer Vetvik i SSB til absentia.no.

Sykefravær i denne undersøkelsen vil si alt sykefravær som er meldt til lege.  

Økning i industrien
I næringene industri, bygg og anlegg og forretningsmessig tjenesteyting finner vi de kraftigste økningene i sykefraværet. I forlag og grafisk samt gummivareindustrien var veksten sterkest med henholdsvis 0,8 og 0,9 prosent.
Helse og sosialtjenester derimot som historisk sett har hatt et høyt nivå på sykefraværet, fikk en nedgang i sykefraværet i forhold til 3. kvartal 2001.

Bedring i nord
Sykefraværet fortsetter å synke i de nordligste fylkene. Det er andre kvartalet på rad at sykefraværet i Finnmark synker. Også i Troms gikk sykefraværet noe ned, mens det i Nordland ikke var noen endring fra 3. kvartal i fjor. Den gode trenden i nord har sammenheng med at disse fylkene har en stor del av sine sysselsatte innenfor nettopp helse og sosialtjenester. Likevel er de tre nordligste fylkene fortsatt blant de fylkene i landet med høyest  sykefravær, og Finnmark er fortsatt fylket med det største sykefraværet.

Østfold, Vestfold og Aust-Agder er de fylkene der sykefraværet øker mest. Alle disse fylkene har en høy andel av sine arbeidstakere i industri og bygg og anlegg, som begge er næringer med kraftigere vekst i sykefraværet enn landsgjennomsnittet. Østfold skiller seg også ut fra landsgjennomsnittet ved at fylket fortsatt har en økning i sykefraværet innenfor helse og sosialtjenester. Det er nå bare Finmark som har en høyere sykefraværsprosent enn Østfold.

Forskjeller mellom kvinner og menn
I 2. kvartal i år så vi at forskjellene i sykefravær mellom menn og kvinner var i ferd med å jevne seg ut. Selv om menn fremdeles ikke var så mye borte fra jobben som kvinner, så det ut til at forskjellene var i ferd med å flate ut. Men nå i 3. kvartal ser det ikke ut til at denne trenden fortsetter. Blant kvinner i alderen 25 til 39 år var det en vekst i sykefraværet med 0,5 prosent.
Hos menn øker sykefraværet etter hvert som de blir eldre. Mens kvinner derimot er mest borte fra jobben mens de er mellom 30 og 34 år.

f=http://bookmarksme.com >online book
x;>online bookx;>online bookx;> (17.12 2002)

Legg til kommentar

27. november, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?