Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ikke flere funksjonshemmede i jobb
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidet med Inkluderende arbeidsliv (IA) har ikke vært noen suksess for rekrutteringen av funksjonshemmede til arbeidslivet. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at kun en av to funksjonshemmede er i jobb, og FFO krever nå flere tiltak.

 

Andelen sysselsatte blant de funksjonshemmede har holdt seg ganske stabil fra 2. kvartal 2002 til 2. kvartal 2006, selv om det har vært noen svingninger fra det ene året til det andre. For det siste året viser undersøkelsen en svak økning, men denne ligger innenfor feilmarginen, konkluderer SSB.

 

For menn med funksjonshemning var 50 prosent i inntektsgivende arbeid, sammenlignet med 42 prosent av kvinnene. I hele befolkningen mellom 16 og 66 år var andelene henholdsvis 77,6 og 71,2 prosent.

 

FFO krever flere tiltak

-          IA-avtalen har så langt tydeligvis ikke virket for funksjonshemmede og kronisk syke, sier assisterende generalsekretær i FFO Jarl Ovesen.

 

Han peker spesielt på behovet for tilrettelegging på arbeidsplassen som et godt tiltak for en mer inkluderende arbeidsplass. Tall fra SSB viser at hele 41 000 etterlyser en slik tilrettelegging.

-           Tallet viser at det fortsatt er store utfordringer med å tilrettelegge arbeidslivet slik at flere funksjonshemmede kan delta. Derfor må Regjeringen i sin varslede stortingsmelding om arbeid og velferd i høst komme med nye og bedre tiltak for å sikre funksjonshemmede innpass i norsk arbeidsliv, sier Ovesen.

 

Tilrettelegging skjer enten i form av endringer i arbeidsoppgavene, i arbeidstid eller fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen. 47,6 prosent hadde fått arbeidssituasjonen tilrettelagt i 2006, noe som er en økning på over 8 prosentpoeng sammenlignet med 2003.

 

Halvparten jobber kun deltid

Av de funksjonshemmede som er i jobb, er det kun halvparten som jobber fulltid. Sysselsatte kvinner med funksjonshemning hadde desidert høyest andel deltidsarbeidende med 61 prosent, mot 44,5 prosent blant sysselsatte kvinner i alt. Blant menn var andelene henholdsvis 28 og 13 prosent

 

63,5 prosent oppga i SSB sin undersøkelse at funksjonshemmingen begrenser hva slags type arbeidsoppgaver de kan utføre. 51 prosent oppga at funksjonshemmingen begrenser hvor mye de kan arbeide, dvs. den daglige eller ukentlige arbeidstiden.

 

[Se statistikk hos SSB]

[Les pressemelding fra FFO]

x;> (1.9 2006)

Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?