Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Laveste ledighet siden 1999
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidsledigheten fortsetter å synke. Dette viser tall fra både NAV og SSB. Bjarne Håkon Hanssen er veldig fornøyd med de nye statistikkene.

 

Ifølge Arbeids- og velferdsetatens (NAV) sesongjusterte tall ble ledighetene redusert med 1.900 personer i august. 2.7 % av arbeidskraften er nå arbeidsledige, og dette tilsvarer 65.700 personer. Fra august i fjor er dette en nedgang på 22.300 arbeidsledige.

 

- Det er syv år siden sist ledigheten var så lav, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie. Stor investeringsaktivitet i Nordsjøen og på boligmarkedet samt vekst i etterspørselen etter arbeidskraft i offentlig sektor er viktige årsaker til den store nedgangen i ledigheten, sier han.

 

Det er også økning i antall ledige stillinger. I august i år er det 40 % økning fra samme måned i fjor, og dette utgjør 25.600 stillinger. Av NAVs statistikker går det fram at nedgangen er størst blant industriarbeidere(-34%), ingeniører og ikt-fag(-33%) og bygg og anlegg(-32%).

 

Lavest er ledigheten blant ledere med kun 1,1 %. Barne- og ungdomsarbeiderne kommer svakest ut av målingene, 4,7 % av arbeidsstyrken er uten jobb.

 

Geografiske målinger

 

Blant de forskjellige stedene rundt om i landet, var ledigheten ved utgangen av august lavest i Oppland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Størst arbeidsledighet er det i Finnmark (4,6%), fulgt av Nordland (3,5 %) og Oslo (3,5%).

 

Arbeidsledigheten går ned i alle fylkene, men størst nedgang har det vært i vestlandsfylkene og Nord-Trøndelag. Dette henger sammen med gode tider i verfts- og oljeindustrien. 

 

Arbeids- og inkluderingsministeren størfornøyd

 

- Det er god vekst i norsk økonomi, og ledigheten viser fortsatt sterk nedgang.  Jeg er særlig glad for at også tallet på yrkeshemmede nå faller, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en kommentar til Arbeids- og velferdsetatens ledighetstall for august.

 

- Med så lav ledighet er mulighetene til å finne jobb for arbeidssøkerne meget gode. Også grupper som har problemer med å få fotfeste på arbeidsmarkedet har nå bedre muligheter enn på lenge, fortsetter Hanssen.

 

AKU viser 3,2 % ledighet

 

Statistisk Sentralbyrå har gjort en ny måling gjennom Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), og funnet at antall arbeidsledige gikk ned med 18.000 fra mars til juni. Dette vil si at arbeidsledigheten var 3,2 % av arbeidsstyrken. Så lavt har det ikke vært siden begynnelsen av 1999, da var arbeidsledigheten på 2,8 %.

 

Antallet ansatte steg fra månedene mars til juni 2006 med 17.000 personer.

 

I Norge var altså den sesongjusterte arbeidsledigheten ifølge AKU 3,2 % i juni, mot 3,9 % i mars. Den samme perioden hadde EU15-landene en nedgang fra 7,5 til 7,4 %, og OECD-landene gikk også ned (6,2 til 6,1 %). Tall fra OECD og Eurostat viser videre at arbeidsledigheten i USA gikk ned fra 4,7 % til 4,6 %. Danmark hadde 4,2 %, men sank til 3,9 %, og Finland fra 7,9 til 7,7 %.

 

[Les mer i artikkel hos Aetat.no]

(4.9 2006)


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?