Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Partene i arbeidslivet gir seg ikke
Del artikkelen med venner og kolleger

I et brev til regjeringen understreker partene i arbeidslivet at de vil fortsette å kjempe for IA. De er enige om at bruddet og den nye sykelønnsordningen vil skape et mer ekskluderende arbeidsliv.

 

Partene i arbeidslivet varslet politisk streik for å tvinge regjeringen til å gå tilbake på sitt forslag til ny sykelønnsordning. Denne er foreløpig utsatt, men de understreker at de ikke vil gi seg i arbeidet med å får regjeringen til å snu. De frykter at forslaget vil skape et ekskluderende arbeidsliv, der det vil være vanskeligere for risikoutsatte grupper å få seg jobb.

 

Derfor råder partene i arbeidslivet regjeringen til å trekke tilbake sitt forslag. De mener forslaget undergraver innsatsen til tusener av ledere og tillitsvalgte i bedriftene gjennom de siste 5 årene.

-            Tusener på tusener av tillitsvalgte og representanter for arbeidsgivere i offentlig og privat sektor har gjennom de fem årene avtalen har fungert, gjort en stor innsats for å få ned sykefraværet. Regjeringen har gjennom sin egenrådige opptreden bidratt til å undergrave fundamentet for IA-avtalen og det systematiske arbeidet som pågår i tusenvis av virksomheter landet over, heter det i brevet til regjeringen.

 

Gode virkemidler blir uprøvd?

Regjeringen får spesielt kritikk for å ikke gi virkemidlene som ble introdusert 6. juni 2006. Noen av disse virkemidlene ble iverksatt med en gang, mens andre først vil settes i verk fra 1. januar 2007. Når regjeringen nå bryter IA-avtalen har disse virkemidlene ikke fått mulighet til å gi noen effekt.

 

-           NHO har arbeidet meget aktivt med tilblivelsen og gjennomføringen av IA-avtalen, og har sammen med de andre organisasjonene i arbeidslivet vært pådriver for å få fram nye tiltak, sier Sigrun Vågeng.

 

Hun understreker at NHO ønsker å fortsette arbeidet med IA, men at avtalen er avhengig av at alle de tre partene ønsker dette.

-           I likhet med de andre organisasjonene i arbeidslivet har vi stor tro på at IA er den rette måten å arbeide på. Vi trodde vi også hadde Regjeringen med på dette, og vil kjempe for å få omgjort sykelønnsforslaget, sier Vågeng.

 

IA er en god løsning

Partene i arbeidslivet understreker i sitt brev at de har stor tro på arbeidet med IA, og ber regjeringen om å ta initiativ til dialog for videre arbeid.

-            Organisasjonene i norsk arbeidsliv har stor tro på at IA er den rette måten å jobbe på for å redusere sykefraværet og skape et mer inkluderende arbeidsliv. Samarbeidet om IA-avtalen kan bare videreføres dersom det er enighet blant de tre avtalepartnerne om virkemidlene. Bare på et slikt grunnlag kan vi arbeide videre med tiltak som forsterker virkemidlene i IA-arbeidet og reduserer sykefraværet, skriver partene.

 

[Les brevet fra partene i arbeidslivet]

[Les pressemelding fra NHO]

x;> (10.9 2006)

Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?