Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kronisk syke og gravide skjermes
Del artikkelen med venner og kolleger

Dersom det er særlig stor risiko for mye fravær på grunn av langvarig lidelse eller kronisk sykdom, skal folketrygden dekke sykelønn. Denne ordningen vil videreføres også i regjeringens nye forslag til sykelønnsordning.

Dagens skjermingsordning er lovfestet i folketrygdlovens paragraf 8-20, og skal motvirke at arbeidsgiveransvar for sykepenger skal medføre økte problemer på arbeidsmarkedet for personer hvis helsetilstand medfører større risiko for sykefravær.

Ordningen gjelder for svangerskapsrelatert fravær og for arbeidstakere med langvarig eller kronisk sykdom.

Til arbeidstakere som er unntatt fra bestemmelsene om arbeidsgiveransvar, skal trygden også yte feriepenger av de sykepenger som utbetales i arbeidsgiverperioden(e).

Folketrygdloven har følgende bestemmelse om skjermingsordningen:
§ 8-20. Risiko for særlig stort sykefravær eller svangerskapsrelatert sykefravær
Dersom en arbeidstaker har langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstakeren selv eller arbeidsgiveren søke om at trygden dekker utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden. Det samme gjelder for en arbeidstaker som har en sykdom som medfører risiko for gjentatte sykefravær i en begrenset periode. Blir søknaden innvilget, får avgjørelsen virkning fra den dag Arbeids- og velferdsetaten mottok søknaden.

Dersom en arbeidstaker er sykmeldt på grunn av svangerskapsrelatert sykdom, og tilrettelegging eller omplassering til annet arbeid i virksomheten ikke er mulig, kan arbeidstakeren selv eller arbeidsgiveren søke om at trygden dekker utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Arbeidsgiveren utbetaler sykepengene i arbeidsgiverperioden og får refusjon fra trygden.
Kilde: lovdata.no

[Se rundskriv hos AID for mer informasjon]


Legg til kommentar

28. mai, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?