Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Vil ha folk i arbeid lenger
Del artikkelen med venner og kolleger

Aldersdiskrimineringsuka 2006 er over, og det ble lagt vekt på at man må samarbeide med Likestillings- og diskrimineringsombudet for å holde veteranene i jobb. Andelen 62-åringer som ønske pensjon er stigende.

 

Gjennomgangstemaet under seminaret LDO hadde om aldersdiskriminering var å samle alle krefter for å vise arbeidsgivere at seniorer ikke er en svak gruppe, men en ressurs. Statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet fremmet saken med sin åpningskommentar om å la det bli en trend å få folk til å stå lenger i arbeidslivet.

 

Under seminaret Likestillings- og diskrimineringsombudet holdt, ble det vist til undersøkelser som slår fast at det er mange seniorer i verdifulle grupper av arbeidstakere. Mange av dem som viser høyt engasjement i jobben og kombinerer det med stor lojalitet til arbeidsplassen, er eldre arbeidstakere. Mange av bedriftenes kjernemedarbeidere og ildsjeler finnes i nettopp seniorgruppen.

 

- Likestilling og antidiskriminering må integreres i de sentrale målene for virksomhetene, sier Arnfinn J. Andersen, avdelingsleder i samfunnsavdelingen hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

 

Må ha støttespillere

 

Ombudets arbeid dreier seg rundt å skulle være pådriver i arbeidet mot aldersdiskriminering, men det klarer ikke hele jobben alene. For å lettere kunne spille på lag med andre, ønsker ombudet å åpne en rådgivingstelefon, lage en nettside med gode eksempler og å ha et godt langsiktig samarbeid med arbeidslivets parter. Samtidig vil det også ha diskriminering og likestilling inn som tema i lederopplæringen, og også som grunnopplæring for tillitsvalgte og verneombud.

 

- Vi må spille på lag med andre, og være en støttespiller og tilrettelegger i endringsprosessen, sier Andersen.

 

13 % av arbeidstakerne over 60 år rapporterer at de har blitt utsatt for aldersdiskriminering, og problemet er spesielt stort ved innføring av ny teknologi og arbeidsmåter.

 

68 % av AFPerne var 62 år

 

I løpet av 1.halvår 2006 var 68 % av de 5 850 personene som gikk av med avtalefestet pensjonsordning (AFP) 62 år. I forhold til samme halvår 2005 var dette en økning på 3 prosentpoeng. Totalt er det 38 600 personer som mottar AFP, 18,3 % av alle i aldersgruppen 62-67 år.

 

Antall AFP-pensjonister som har lyst til å jobbe deltid har fra 1.halvår 2005 til 1.halvår 2006 økt fra 18,4 til 21,7 prosent. I seg selv har antallet AFP-pensjonister økt med 7,9 % fra 1. halvår 2005. Antallet øker fordi det blir stadig flere 62-67-åringer i befolkningen.

 

[Les mer i artikkel hos Likestillings- og diskrimineringsombudet]

[Les mer i artikkel hos seniorpolitikk.no]

[Les mer i artikkel hos Aetat]

oks.com >books
oks.com >booksoks.com >booksx;> (11.9 2006)

Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?