Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kunnskap viktig for lavere fravær
Del artikkelen med venner og kolleger

Forsker Holger Ursin ved Universitet i Bergen tror regjeringen må satse mer på kunnskap for å senke fraværet. Han viser til at det kun i begrenset grad er arbeidsplassen som er årsaken til sykefravær.

 

-           Det er vel og bra med tiltak som skal gjøre folk sunnere og friskere, som for eksempel trening i arbeidstiden. Men det hjelper bare dem som er friske fra før, ikke dem som er kronisk syke, med muskel- og skjelettplager, og som står for halvparten av sykefraværet her i landet, sier professor Holger Ursin, leder av Forskningsenheten ved Nasjonalt Ryggnettverk i et intervju med n24.no.

 

Han mener denne gruppen trenger profesjonell bistand med aktivering og mental trening, for å komme seg i normal fysisk aktivitet og begynne å tenke mer positivt om sine egne muligheter.

 

NHO enige

Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, sier seg enig med Ursin og understreker at poenget med IA er å ta vekk det medisinske fokuset.


- Dette er et helt vesentlig poeng i forhold til de begrunnelsene vi har hørt for tanken om at arbeidsgivere skal betale enda mer, sier Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

 

I dag betaler bedriftene 35 prosent av kostnadene i sykelønnsordningen i følge NHO. I tillegg kommer utgifter til vikarer og overtidsbetaling.

 

Amatørmessig

Ursin er lite nådig i kritikken av regjeringens håndtering av fraværsproblemet, og mener at enhver ledelse med så dårlige resultater ville fått sparken i en privat bedrift:

-           Jeg skjønner ikke at et så alvorlig samfunnsproblem som sykefraværet kan bli så amatørmessig behandlet.

 

Spesielt tankevekkende er det at kun 10 prosent av arbeidstakerne står for det aller meste av fraværet. Det er disse man må sette tiltakene inn på, og Ursin råder regjeringen til å gå mer vitenskapelig til verks for å bedre kunne kontrollere effektene av de tiltak som blir iverksatt.

-           Dette dreier ikke om notoriske skulkere, men om mennesker som er alvorlig plaget over lang tid. De fleste av dem har mange plager, og de har ingen enkel kroppslig skade som kan repareres eller skjæres bort. Pasient og hjelpeapparat bruker tid og ressurser på å lete etter skader som ikke er der, og lite på effektiv behandling. Dette et problem vi må ta tak i, sier professoren.

 

NHO mener man uansett sykdom eller lidelse skal finne løsninger som gjør at arbeidstakeren kan fortsette sitt arbeid, eventuelt få alternative arbeidsoppgaver.

-            Diagnose er et dårlig kriterium for å vurdere en persons funksjonsevne. IA-avtalen er derfor riktig medisin i og med at både ansatt og lege skal vurdere funksjonsevne når sykefravær er aktuelt, sier Sigrun Vågeng.

 

Kan spare 1 milliard

Ifølge Ursin b


Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?