Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Egen diskriminerings- og tilgjengelighetslov
Del artikkelen med venner og kolleger

Bjarne Håkon Hanssen legger fram et lovforslag med egen diskriminerings- og tilgjengelighetslov for folk med nedsatt funksjonsevne. I tillegg vil det bli en presisering i plan- og bygningsloven, noe FFO etterlyste i sin høringsuttalelse.

– Jeg følger opp Syseutvalgets lovforslag gjennom en egen diskriminerings- og tilgjengelighetslov knyttet til nedsatt funksjonsevne, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. 

Produkter som kan brukes av alle mennesker er universelt utformet. Man ønsker at bygninger, kommunikasjonsmidler og omgivelser utformes slik at mennesker kan benytte seg av dem uansett ferdigheter. Økt tilgjengelighet og like muligheter er nøkkeltemaer i en slik utforming.

Forslaget skal etter Regjeringens plan kunne legges fram høsten 2007. Et av kravene som ble foreslått i NOU 2005:8, er å gjøre allmenne bygg og anlegg universelt utformet. Dette skal gjøre at alle kan ta seg bruk av fasilitetene. 

– Dette er viktig for å motvirke diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne. Jeg har kommet til at disse kravene bør være i plan- og bygningsloven, sier Hanssen.

Syseutvalget foreslo lov for folk med nedsatt funksjonsevne 

Man har i dag både likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskrimineringsvernet i arbeidsmiljøloven og boliglovene som rettslige vern mot diskriminering. Syseutvalget foreslo i ”NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet” en ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov knyttet til nedsatt funksjonevne.

Plan- og bygningsloven er det sentrale lovverk som alle aktørene som bygger forholder seg til. Arbeidet med å følge opp disse kravene vil ligge hos Kommunal- og regionaldepartementet, som vil fremme forslag til en konkretisering av skjerpede krav til universell utforming i den nye bygnings- og gjennomføringsdelen til plan- og bygningsloven.          

Tilgjengelighet er også et tema utenfor det som reguleres i plan- og bygningsloven. Tilgjengelighet til for eksempel transport og IKT vil bli behandlet i samme lov.

– På sikt er det behov for en samlet lov mot diskriminering for å tydeliggjøre at alle former for diskriminering skal bekjempes. Regjeringen vil derfor oppnevne et nytt lovutvalg som skal utrede en samlet diskrimineringslov, sier statsråden.  

FFO reagerer

FFO føler at området universell utforming skal inkorporeres i relevante lovverk. De ser derfor positivt på at det arbeides med dette også i forhold til bygningslovgivningen. 

FFO mener imidlertid at en innlemming av begrepet universell utforming må få konsekvenser i form av flere krav. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mener at det å bytte ut brukbarhet med universell utforming ikke er tilstrekkelig, og anbefaler derfor at man avventer en ny plan- og bygningslov, før man reviderer den tekniske forskriften.

[Les mer i pressemelding hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet]

[Les mer i artikkel hos FFO]

a>
x;>online bookx;>online bookx;> (5.10 2006)

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?