Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen ønsker å gjeninnføre den differensierte arbeidsgiveravgiften så raskt om mulig og i størst mulig omfang. Dette er det tatt høyde for i statsbudsjettet og ordningen vil få virkning fra 1. januar 2007.

 

-           Vi har sørget for å gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift over store deler av landet. Det gir en avgiftsfordel på om lag 5,4 milliarder kroner for næringslivet i distriktene, sier statsminister Jens Stoltenberg i sin pressemelding om statsbudsjettet.

 

Godkjent av ESA

Ordningen som legges frem i statsbudsjettet er basert på forslaget som ble godkjent av ESA i juli. Forslaget innebærer at de fleste kommunene som var omfattet av ordningen før omleggingen i 2004, igjen vil få en redusert arbeidsgiveravgiftssats. Regjeringen er svært fornøyd med dette og kaller ordningen et treffsikkert distriktspolitisk virkemiddel.

 

Mens det tidligere var arbeidstakers bosted som var avgjørende for hvilken differensiert sats som skulle anvendes, baserer den nye ordningen seg på hvor virksomheten utøves og er registrert.

 

Ordningen vil også omfatte kommunal og statlig sektor. Det innebærer at flere statlige virksomheter vil omfattes enn i 2003. Fribeløpsordningen i sone Ia vil imidlertid ikke gjelde for statlig sektor.

 

Differensiert arbeidsgiveravgift

Avgiftssonene

Regjeringens forslag innbærer at nullsatsen for arbeidsgiveravgiften i Finnmark og Nord-Troms (avgiftsone V) opprettholdes. I avgiftssone IV gjeninnføres den generelle 2003-satsen på 5,1 prosent med unntak for Tromsø og Bodø, hvor satsen vil være 7,9 prosent (ny sone IVa). Alle kommunene i avgiftssone III får gjeninnført den generelle 2003-satsen på 6,4 prosent. Over halvparten av kommunene i avgiftssone II får gjeninnført den generelle 2003-satsen på 10,6 prosent. Rennebu kommune flyttes fra avgiftssone II til avgiftssone III.

 

De resterende kommunene i nåværende sone II vil bli skilt ut slik at de danner en ny sone Ia. I denne sonen vil satsen for arbeidsgiveravgift være 10,6 prosent innenfor et årlig fribeløp per foretak og deretter 14,1 prosent. Grensen for fribeløpet er foreslått utvidet til 530 000 kroner per år under forutsetning av at EU-kommisjonens forslag om å øke grensen for såkalt bagatellmessig støtte fra 2007 blir vedtatt.

 

En del av distriksløftet

-           I statsbudsjettet for 2007 sat


Differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres

25. februar, 2007

Per Karlsen

Vår virksomhet har hovedkontor i Sone 1, men driften er over hele landet. Vi har ansatte som pendler og en del av disse bor på steder som tidl hadde lavere arb.g avgift. Med lav sats kunne vi forsvare høyere reisekostnader, men disse vil måtte bli sagt opp nå da kostnadene iform av transport nå blir dyrere. Vet ikke om det var så distriktsvennlig.

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?