Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


En av tre bryter krav om sikkerheten
Del artikkelen med venner og kolleger

En av tre norske bedrifter bryter kravene om sikkerhet på arbeidsplassen. Unge arbeidere er særlig utsatt. I den danske byggebransjen er sikkerhet blitt et ledelsesspørsmål.

 

Kampanjen ”Rett start” er kommet med ferske tall om sikkerhet i bedriftene og hvordan unge arbeidere læres opp i forhold til sikkerheten. Kampanjen retter seg mot unge arbeidere i sin første jobb, og at møtet med jobben skal være positivt.

 

Men det er mangler hva sikkerhet angår i norske bedrifter. En av tre bedrifter bryter krav om sikkerhet, og en av ti lar sine ansatte arbeide med utstyr de ikke har tatt sertifikat for å kunne betjene. I tillegg mangler en av ti personlig verneutstyr for å hindre skader i arbeidsplassen.

 

- Dette er for dårlig. Det er svært alvorlig å slurve med sikkerheten, spesielt overfor unge ansatte som mangler rutine og erfaring, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

 

Oftere utsatt for ulykker

 

EU har lagt fram tall om at unge har 50 % større sjanse for å utsette seg for ulykker enn de eldre arbeidende er det. Blant unge øker skadefrekvensen. Det er dette som er grunnen til at Europeisk Arbeidsmiljøuke dette året har satt ungdom som fokusområde.

 

Det er hotell og restaurantbransjen som gjør flest lovbrudd. Arbeidstilsynet har siden juni inspisert 1300 bedrifter rundt om i Norge. Av disse bryter fire av ti arbeidsmiljøloven. Men blant hotell- og restaurantbransjen har så mye som halvparten fått reaksjoner og påskjønnelser fra Arbeidstilsynet.

 

De vanligste bruddene er for eksempel manglende arbeidskontrakt, mangel på verneombud eller generell mangel på opplæring av verneombudet.

 

Østlandet verst på Arbeidsmiljøloven

 

På Østlandet er det hele 62 % i hotell- og restaurantbransjen som bryter loven, mens det i Nord-Norge er 57 %. På Østlandet har man også funnet at 60 % innen varehandelen driver bedriftene med lovstridige arbeidsforhold.

 

- Arbeidsgivere må legge forholdene bedre til rette, slik at også ungdom kan utføre arbeidet på en forsvarlig måte. Ingen skal bli lurt, utnyttet eller i verste fall skadet i sin første jobb. Ungdom må få nødvendig opplæring i arbeidsoppgaver, plikter og rettigheter. Vi snakker tross alt om de som skal stå for vår fremtidige verdiskaping. Dette er vår felles framtid og vårt felles ansvar, sier prosjektleder Linn Gros i kampanjen ”Rett start”.

 

Arbeidssikkerhetsansvaret flyttet til ledelsen

 

Danske AMI (Arbejdsmiljøinstitutet) skriver om at det nå på store byggeprosjekter i Danmark er blitt opp til ledelsen å holde ordne på arbeidssikkerheten. Nye krav gjør at arbeidssikkerhetsansvaret på større byggeplasser er flyttet fra sikkerhetsorganisasjonen til toppledelsesnivå. Dette har en positiv innvirkning på ledelsens oppmerksomhet på arbeidssikkerhet i byggebransjen under større byggeprosjekter.

 

Ved å ha fokus på miljø, arbeidsforhold og sikkerhet ved byggingen av Øresundsbroen, satte man nye standarder for sikkerhet og organisering av arbeidsmiljøinnsatsen.

 

(Les mer i artikkel hos Arbeidstilsynet)
(26.10 2006)


Legg til kommentar

27. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?