Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ta pause når pcen sier det
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidsgivere er pålagt å legge til rette for ansatte som arbeider ved pc. Nå viser forskning at pauser gir færre plager, og det finnes programvare som minner arbeidstakeren på dette.
 
Flere uavhengige studier viser at pauser fra arbeidet ved dataskjermen gir færre belastningsskader. Ved å ta mange korte pauser og gjennomføre strekkøvelser på muskulatur med statisk arbeid, forsikrer man at kroppen restitueres bedre.
 
I Nederland er arbeidsgivere lovpålagt å oppgi det faktiske antallet arbeidstimer en ansatt sitter foran en dataskjerm. Og, alle som arbeider ved dataskjermen skal få varsel om å ta hyppige pauser.
 
Oppdatert forskrift
I 2006 ble forskriften om arbeid ved dataskjerm oppdatert. Den pålegger arbeidsgivere å tilrettelegge for arbeidstakere ved pc slik at de ansatte får nødvendige pauser fra det statiske arbeidet.

§ 7. Daglig arbeidsrutine
       Arbeidsgiver skal tilrettelegge arbeidstakernes aktiviteter slik at det daglige arbeidet ved en dataskjerm regelmessig avbrytes av andre former for arbeidsoppgaver, eller hvor dette ikke er mulig, avbrytes av tid til nødvendig hvile og restituering slik at helseskadelige påvirkninger unngås.
Kilde: Forskrift om arbeid ved dataskjerm. (www.lovdata.no)

-        Vi har jobbet med reduksjon av sykefravær og sykenærvær i snart 3 år, med høy fokus på at arbeidstakere med PC som verktøy, bør bli minnet på å ta mikropauser. Det er derfor svært gode nyheter å se at den reviderte ”Forskrift om arbeid ved dataskjerm” (2006) foreligger med en anbefaling om at arbeidsgiver bør tilrettelegge slik at arbeidstaker kan ta mikropauser gjennom arbeidsdagen, sier Marianne Aasgaard daglig leder i Backup Nordic.
 
Programvare sier i fra…
Aasgaard forteller at resultatene fra studier i Norge bekrefter funnene som er gjort i de utenlandske forsøkene. Selv bruker Backup Nordic produktet Wellnomics WorkPace blant sine kunder, et verktøy som brukes over hele verden.
 
-         Forskning viser at mikropauser gir positive resultater på muskel og skjelett og det bør tas hensyn til i planlegging av aktivt HMS arbeid og i søken etter de virkningsfulle friskfaktorene, avslutter Aasgaard.
 
tylex;>online book

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?