Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


YS om likelønn
Del artikkelen med venner og kolleger

- Vi får ikke likelønn før menn og kvinner deler likt på ansvaret på hjemmebane, sier Hege Herø, likestillingsansvarlig i YS.

Likelønnskommisjonen ble oppnevnt i statsråd 16. juni i år. Kommisjonen skal blant annet vurdere hva som kan bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Kommisjonen skal levere sin rapport til regjeringen innen 1. mars 2008.

Likelonn.no gir oppdatert informasjon og statistikk om lønnsgapet mellom kvinner og menn. I tillegg vil du finne bakgrunnsinformasjon om likelønn og aktuelle nyhetssaker fra Norge, Norden og EU.

I en serie på ti intervjuer presenterer Likelønnskommisjonen de største arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i Norge.

Hege Herø er seniorrådgiver og likestillingsansvarlig i YS. Hun har tidligere vært nestleder i Likestillingsrådet og likestillingskonsulent i NRK.

- Er det lønnsforskjeller blant menn og kvinner blant YS’ medlemmer?
- Ja, det er det. Vi har ikke lønnsstatistikk for YS-medlemmer samlet sentralt, men hvis vi tar utgangspunkt i tall fra Teknisk Beregningsutvalg ser vi at kvinner ansatt i finansnæringen tjente 75,2 prosent av en manns lønn i 2005. I stat og kommune tjente kvinnene rundt 90 prosent av en manns lønn. Det er i disse gruppene vi finner mange av YS-medlemmene.

En av hovedårsakene til den skjeve lønnen er ansvarsdelingen i hjemmet, forklarer Herø. Siden kvinner tar mer ansvar for hjem og barn, blir det vanskeligere å satse på en yrkeskarriere.

- Det er liten tvil om at mye fravær fra jobb virker straffende på lønna. Når det er kvinnene som tar ut hele foreldrepermisjonen, får de lange perioder utenfor arbeidslivet som gir negative utslag i yrkeskarrieren og lønnsutviklingen.

YS har likelønn på dagsorden, og mener åpenhet på arbeidsplassen om lønn er nødvendig for å sikre likelønn. Spesielt ønsker de at de tillitsvalgte skal få innsyn i lønnen til de andre ansatte.

- Jo mer av lønnsdannelsen som skjer lokalt, jo viktigere blir det at vi har et skarpt fokus på den delen av lønnsdannelsen som skjer på arbeidsplassen. Hvordan skal våre tillitsvalgte lokalt kunne sørge for at menn og kvinner lønnes på samme måte, når de ikke vet hva de andre ansatte på jobben tjener? spør Herø retorisk.

- Hva er din hovedutfordring til Likelønnskommisjonen?
- Jeg tror Likelønnskommisjonen må tørre å se at lønnsforskjellene på arbeidsmarkedet henger sammen med arbeidsdelingen i hjemmet. Kommisjonen må drøfte om det i det hele tatt er mulig for offentlige myndigheter å gripe inn i forhandlingene som skjer internt i familien, sier Herø og antyder ett mulig grep:  

- Det å fordele fraværet fra arbeidsmarkedet likere mellom mor og far, vil kunne virke likelønnsfremmende på sikt.

[Les hele intervjuet på likelonn.no]

=position:

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?