Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Vekst i sysselsetting, nedgang i arbeidsledighet
Del artikkelen med venner og kolleger

Statistisk Sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse viser at det er sterk vekst i sysselsettingen, og nedgang i arbeidsledigheten. Det gjør Norge best i Europa på lav arbeidsledighet.

 

Arbeidsledigheten i Norge har nemlig klart å komme under 3 %. Fra 4.kvartal 2005 til 4. kvartal 2006 har antallet sysselsatte økt med 81 000 personer. Samme tid har arbeidsledighetsgruppen minsket med 37 000 personer. Dette har Statistisk Sentralbyrå kommet fram til i denne måneds arbeidskraftundersøkelse (AKU).

 

- Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) viser kraftig vekst i sysselsettingen og markert nedgang i arbeids­ledigheten. Spesielt er jeg glad for å se at andelen av befolkningen som deltar i arbeidslivet nå øker. Med tanke på at aldringen av befolkningen trekker i motsatt retning, er dette gledelig, sier arbeids- og inkluderings­minister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding.

 

Fallet på arbeidsledigheten var sterkest for personer under 24 år, hvor det ble 14 000 færre ledige. Det var også en nedgang i arbeidsledige i aldersgruppen over, som strekker seg fra 25-54. De arbeidsledige utgjorde 2,5 % av arbeidsstyrken – 2,6 % for menn, og 2,4 % for kvinner. Antall registrerte helt arbeidsledige ved arbeidskontorene gikk i samme periode ned med 23 100 personer.

 

13 000 flere midlertidig ansatte

 

Det var 203 000 personer som var midlertidig ansatt 4. kvartal 2006, mens det var 190 000 året før. Denne gruppen utgjorde 9,3 % av alle ansatte, det var en økning på 0,4 prosentpoeng fra målingene året før. Flest midlertidig ansatte var det innenfor undervisning med 16 %. Lavest prosentandel fant undersøkelsen innenfor transport og kommunikasjon og innenfor industrien. I begge disse næringene var 5 prosent av alle ansatte midlertidige.

 

62 000 flere deltidsansatte

 

62 000 av de totalt 81 000 økte sysselsatte var blant personer som jobbet deltid eller kort heltid. Dette er personer som har en avtalt arbeidstid på mellom 20 og 36 timer i uken. Både heltids- og deltidssysselsettingen økte, men oppgangen var relativt sett sterkest for de deltidssysselsatte. Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid gikk opp fra 33,9 til 34,2 timer per uke. Menn hadde en høyest stigning i antall timer per uke, og endte på gjennomsnittlig 37,4 timer per uke. Kvinner landet på 30,6 timer i uken.

 

Norge best i Europa

 

Norge er det landet i Europa som har lavest arbeidsledighet. Ingen er i nærheten av vår prosent på under 3. De eneste landene som har under 4 % arbeidsløshet, er Danmark og Nederland. For hele Europa, fant undersøkelsen et gjennomsnitt på 7,6 %.

 

I de fleste landene har arbeidsløsheten enten stabilisert seg, eller går svakt ned. I Tyskland for eksempel ble ledigheten redusert fra 10 % våren 2005 til 8,6 % i november i fjor.

 

Også i de landene som forsyner Norge med flest arbeidsvandrere er arbeidsløsheten på vei ned. I Estland gikk den ned fra 5,7 % i august i fjor til 4,5 % i november. I Litauen var nedgangen i samme periode fra 6,0 til 5,6 %, og i Latvia fra 6,7 til 6,2 %. I Polen, som har den høyeste arbeidsledighetene i Europa, sank den i denne tre måneders perioden fra 13,6 til 13,1 %.

 

[Les mer i pressemelding hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet]

[Les mer i artikkel hos SSB]

[Les mer i artikkel hos FriFagbevegelse.no] (8.2 2007)

Legg til kommentar

26. juni, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?