Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


KS om likelønn
Del artikkelen med venner og kolleger

- Hensynet til markedet må få lov til å spille en rolle i lønnsdannelsen i kommunene, mener KS’ sjefsøkonom Per Richard Johansen.

Likelønnskommisjonen ble oppnevnt i statsråd 16. juni i år. Kommisjonen skal blant annet vurdere hva som kan bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Kommisjonen skal levere sin rapport til regjeringen innen 1. mars 2008.

Likelonn.no gir oppdatert informasjon og statistikk om lønnsgapet mellom kvinner og menn. I tillegg vil du finne bakgrunnsinformasjon om likelønn og aktuelle nyhetssaker fra Norge, Norden og EU.

I en serie på ti intervjuer presenterer Likelønnskommisjonen de største arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i Norge.

Per Richard Johansen er sjefsøkonom i KS, hvor han har vært ansatt i to år. Tidligere har han jobbet i Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet, Den norske Bank og på Høgskolen i Telemark.

- Er det lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i KS medlemsorganisasjoner?
- Sett under ett ligger gjennomsnittlig lønn for kvinner i kommunesektoren på 90 prosent av mennenes lønn, forteller Johansen, som samtidig understreker at lønnsforskjellene i stor grad kommer av ulik utdanning og ansiennitet.

En større andel menn er ledere (72 prosent), mens hele 88 prosent av assistentene er kvinner i kommunesektoren. Det forsterker forskjellene i lønn mellom kvinner og menn.

Derfor har KS spesielt satset på å få flere kvinner i lederstillinger, både administrativt og politisk.
- KS har valgt å fokusere på tiltak som kan gi en mer lik fordeling av menn og kvinner på ulike stillinger. Vi har flere ulike prosjekter som tar sikte på en større grad av likestilling i sektoren, og på ulike nivåer og i ulike funksjoner, forteller sjeføkonomen.

Noe av forskjellene skyldes også at de mannsdominerte yrkene også har større konkurransen fra det private. Dette gjelder for eksempel for ingeniørene.
- Dette er negativt for lønnsgapet mellom kvinner og menn, men på den andre siden må kommunene forholde seg til hvordan markedet virker hvis de ikke vil miste kompetente og attraktive arbeidstakere.

- Hva er din hovedutfordring til Likelønnskommisjonen?
- Jeg tror at likelønnsspørsmålet i dag ikke går så mye på lik lønn i lik stilling, men at en i større grad bør fokusere på spørsmålet om hvorfor menn og kvinner velger så forskjellig, sier Johansen.

[Les hele intervjuet på likelonn.no]

oks.com >books
oks.com >booksx;> (8.2 2007)

Legg til kommentar

26. juni, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?