Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kvinnelig rengjøringspersonell syke av jobben
Del artikkelen med venner og kolleger

Hver femte kvinnelige renholdsarbeider sliter med psykiske problemer som følge av jobben, ifølge en undersøkelse fra AFI. Forbundsleder Dynge i Norsk Arbeidsmandsforbund er ikke overrasket.

 

AFI-forsker Migle Gamperiene har lagt fram en rapport om psykososiale og organiserte arbeidsforhold, og dets innvirkning på den mentale helsen blant kvinnelige renholdsarbeidere i Norge.

 

Rapporten er laget om en spørreundersøkelse som omfatter 374 kvinnelige ansatte i syv renholdsbedrifter i syv forskjellige norske byer. Gjennomsnittlig hadde de 374 kvinnene en alder på 34 år, og 10 års erfaring i bransjen. Det er forskere ved Arbeidsforskningsinstiuttet (AFI) og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som har gjort undersøkelsene.

 

18 % hadde psykiske problemer

 

Av de spurte kvinnene, svarte 18 % at de hadde psykiske problemer, viser hovedresultatene som ble presentert i rapporten.

 

Forbundsleder Erna C. Dynge i Norsk Arbeidsmandsforbund er ikke overrasket over at så mange som en av fem kvinnelige renholdsarbeidere sliter med psykiske problemer.

- Jeg er ikke overrasket over så høye tall, sier Dynge. Hun mener undersøkelsen først og fremst bekrefter det som kjennetegner bransjen. Renholdsbransjen innebærer for mange en ustabil jobb med lav lønn, lav anerkjennelse og liten innflytelse over arbeidsforhold. Det er stor turn over og høyt sykefravær. I denne bransjen er størstedelen kvinnelige ansatte, og mange er innvandrere.

 

I undersøkelsen fikk de ansatte spørsmål om psykisk helse, hvordan de arbeidet; alene eller i team, hvor ofte de hadde kontakt med kollegaer og nærmeste leder. Det ble også gitt opplysninger om alder, erfaring, arbeidstid, familiestatus, etnisk tilhørighet og psykososiale arbeidsforhold.

 

De som i undersøkelsen svarte at de hadde dårlig forhold til sin leder eller kollegaer hadde flere symptomer på sykdom og depresjoner. Høy kvalitet i samarbeidet blant rengjøringspersonalet og deres ledere så ut til å være mer viktig enn møter.

 

Ca 100 000 renholdsarbeidere i Norge i dag

 

I Norge i dag anslås det at det er litt mer enn 100 000 i renholdsbransjen, hvorav mange av disse ikke er organisert. Tilknytting til en fagforening vil styrke enkeltpersoner og hele renholdsbransjen, mener Dynge.

 

- Men de ansatte må selv se nytten av å stå sammen. Nå er mange alene, både på jobb og med alle problemene. Det vil hjelpe og ha et forum der de kan ta opp problemene og finne løsninger, sier Dynge.

 

En dårlig organisert bransje og generelt sett kunnskapsløse arbeidsgivere og leder er en stor grunn til at det er så mange som mener de har psykiske problemer, ifølge forbundslederen.

 

- Renholdsbransjen har slitt og sliter fortsatt med alt for mange useriøse arbeidsgivere. De har ikke kunnskap om hvordan drive et selskap og en arbeidsplass, de kjenner heller ikke lover, avtaleverk og arbeidsmiljøloven. Og mange forholder seg ikke til tarifflønn, sier Dynge.

 

AFI-forsker Migle Gamperiene, som har skrevet rapporten, er arbeidsmedisiner med spesiell interesse for arbeidsmiljøet blant ufaglærte kvinner. Gamperiene arbeider for tiden med sin doktorgradsavhandling over samme tema.

(15.2 2007)


Legg til kommentar

26. juni, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?