Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Norske leger pynter på sannheten
Del artikkelen med venner og kolleger

I en undersøkelse foretatt av Legeforeningens forskningsinstitutt viser det seg at nesten halvparten av legene her i landet bevisst pynter på sannheten i forbindelse med legeerklæringer. Sagt med andre ord; Leger sykemelder friske personer. Hvert år utbetales det, på bakgrunn av attester og erklæringer fra legene, milliardbeløp i form av sykepenger og uføretrygd.

Pasienten først
Mange leger går tydeligvis vel langt når det gjelder å ta seg av pasientene sine. I spørreundersøkelser foretatt av Legeforeningen går det fram at legene iblant eller ofte legger mer vekt på pasientens ønske enn eget medisinsk skjønn.
Ett av spørsmålene i Legekårsundersøkelsen var om legene i legeerklæringer, attester eller lignende bevisst har fremstilt en pasients situasjon som bedre eller dårligere enn den i realiteten var, for eksempel for at pasienten skulle oppnå goder. Litt under halvparten svarte altså ja, men det var kun et fåtall som opplyste at de gjorde dette hyppig. Men allikevel blir det snakk om mange leger og følgelig mange penger som blir utbetalt feil. Av landets leger er 17 580 organisert i Legeforeningen, det er over 90 prosent av alle legene her i landet.

Tilliten svekkes
Legeforeningens president, Hans Kristian Bakke er bekymret for at tilliten til legene skal svekkes dersom de ikke klarer å rydde opp i egne rekker.
-           Dersom legene ikke har den nødvendige tillit i samfunnet, så vil de ikke bli tillagt en del oppgaver, og de kan risikere å bli fratatt en del oppgaver. Dette er alvorlig for legene, sier han til NRK.

- Nødt til å ha rom for skjønn
I Legekårsundersøkelsen ble legene også spurt om begrunnelsen for å legge mer vekt på pasientens ønske enn sitt eget medisinske skjønn. 38 prosent mente pasientens rett til å bestemme over egen behandling hadde stor betydning. Andre viste til at det er tidkrevende å motsi pasienter, eller at det er ubehagelig. For 13 prosent var begrunnelsen at det reduserte faren for klagesaker.

Instituttleder Olaf Aasland ved Legeforeningens forskningsinstitutt, som står bak undersøkelsen, er enig i at pasientene ofte har stor innflytelse på utformingen av legeerklæringer og attester.
-           Legen er plassert i rommet mellom pasienten og samfunnet og kan ikke alltid være nøytral. Vårt samfunns- og trygdesystem er i litt for stor grad basert på forestillingen om at det alltid finnes objektive medisinske sannheter. Slik er ikke virkeligheten. Legene er nødt til å ha rom for skjønn, sier han til NTB.

Trygdeetaten overrasket
Hos trygdeetaten er de overrasket over omfanget av problemet. Men de har allerede vurdert alternativer til dagens ordning. I Nederland for eksempel har man en egen ordning med faste sykemeldingsleger. I tillegg kan nederlenderne sykemelde seg selv uten å behøve å gå til legen. Dette har ført til at det omtrent ikke finnes kø i primærhelsetjenesten, mens det her i landet kan være opptil flere ukers ventetid. Dette til tross for at Nederland har langt færre leger per innbygger enn hva vi har i Norge. Enkelte leger anslår at de bruker 30 til 40 prosent av sin tid på arbeidet med sykemeldinger og papirarbeidet de fører med seg.

Men så langt som Nederland har Trygdeetaten ikke noen planer om å gå, foreløpig.
-           Så langt har vi ikke villet innføre den type kontrollstrategier (som sykemeldingsleger). Men hvis det viser seg at mange leger faktisk ikke gir oss de informasjonene som de må levere, for at dette skal bli korrekt, så kan jo det være en vurdering. Men det har vi ikke tatt opp til diskusjon i Trygdeetaten så langt, sier Assisterende trygdedirektør Ola Heen Strømmen.

a>
=position:a

Legg til kommentar

27. november, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?