Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mer mobbing på arbeidsplassen
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidstilsynet fikk dobbelt så mange meldinger om psykososiale problemer i fjor som året før.

Nye tall fra Arbeidstilsynet viser at leger rapporterte om nesten dobbelt så mange tilfeller av psykososiale problemer på vegne av pasienter i 2006 som året før.

Mobber ovenfra
En stor andel av disse meldingene gjelder problemer med sjefen. Det kan være konflikter, samarbeidsproblemer, utfrysing eller mobbing. Mental Helses Arbeidslivstelefon får flest telefoner fra ansatte som blir mobbet av sjefen, mens mobbing fra kolleger er det nest hyppigste samtaletemaet. Daglig leder i Arbeidslivstelefonen, Grace Beathe Mathisen, tror det fremdeles er store mørketall.
-          Leger melder ikke fra om alt. Vi spør innringerne om legen deres har meldt fra, og for mange er ikke det tilfelle, sier Mathisen til Vårt land.

Mathisen har sett en viss økning de senere årene i henvendelser om sjefer som mobber.
Mathisen begrunner blant annet det store omfanget av mobbing med økt press i arbeidslivet, som følge av nedbemanninger og omorganiseringer. Arbeidslivstelefonen får henvendelser fra ansatte ved alt fra bilverksteder til universiteter. Hun har inntrykk av at kalde skuldre, ignorering, baksnakking og andre mer skjulte former for mobbing er et vel så omfattende problem som direkte konfrontasjoner og spydigheter.

Trenger regler
Alle bedrifter bør ha et sett med regler for hvordan mobbing skal håndteres.
I samarbeid med partene i arbeidslivet har ”Jobbing uten mobbing” utarbeidet en plan for forebygging og håndtering av mobbing i arbeidslivet for perioden 2005 til ut 2007.
 

Mer mobbing på arbeidsplassen

12. mai, 2007

cosmic

Jeg jobber i en kommune som er IA bedrift og som har regler for hvordan mobbing skal håndteres, men det hjelper lite når nærmeste leder er feig og ikke våger å ordne opp i personalproblemer. De to lederne som er over denne er like feige og kan gjerne legge ansvaret for mobbingen på den som blir mobbet. Det samme har jeg erfart med to fagforeninger. Jeg ringte også IA-kontoret som ikke var interessert.

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?