Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


19 000 økning i AKU
Del artikkelen med venner og kolleger

Målingene i arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at arbeidsledigheten i februar var på 2,7 %. Dette er en nedgang fra november, og samtidig har det vært en økende sysselsetting. Flere eldre kommer også i arbeid.

 

Justert for sesongvariasjoner, er 19 000 flere personer kommet i arbeid i forhold til målingene for november.

 

Arbeidsledigheten ble målt som 2,7 % av arbeidsstyrken i februar, som er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra november (2,9 %). Det var en topp i arbeidsledighet sommeren 2005, da hele 4,9 % av den samlede styrken var totalt uten arbeid. Nå er målingen på samme lavmål som ved begynnelsen i 1999.

 

Økning i ukeverk

 

Tallet på utførte ukeverk, har også hatt en økning fra november til februar. Sammenliknet med november, ble det i snitt jobbet 28 000 flere ukeverk i uken i februar.

 

- Det går svært bra i arbeidsmarkedet og stadig flere kommer i jobb. Jeg registrerer at 71 000 flere er sysselsatt og at 28 000 færre er arbeidsløse nå, sammenliknet med samme tid i fjor, sier arbeids- og inkluderings­minister Bjarne Håkon Hanssen i en kommentar til arbeidskraftundersøkelsen for 1. kvartal 2007.

 

- Det er spesielt gledelig å se at deltakingen i arbeidslivet fortsetter å øke til tross for at gjennomsnittsalderen i befolkningen trekker i motsatt retning. Det er også gledelig at omfanget av langtidsarbeidsløse er redusert. De gode konjunkturene bedrer mulighetene til at utsatte grupper i samfunnet kan inkluderes i arbeidsmarkedet, sier statsråden.

 

Ut fra AKU kan man også lese at det er stor økning blant eldre arbeidende, i forhold til befolkningen generelt. For aldersgruppene 67-74 og 55-66 år økte andelen i arbeidsstyrken med hhv 4 og 1,5 prosentpoeng fra 1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007. For hele befolkningen 15-74 år var veksten for samme periode 0,3 prosentpoeng.

 

For personer mellom 67 og 74 år, økte antallet personer i arbeid fra 6,9 il 10,9 %. Veksten kom i form av flere med kort deltidsstilling (under 20 timer i uka) ved siden av alderspensjonen.

 

Lavere arbeidsledighet i Tyskland

 

Verden over, er tallene for arbeidsledighet noe annerledes. I februar var arbeidsledigheten i Tyskland 7,1 %, en nedgang på 0,8 prosentpoeng siden november. I EU15-landene, sett under ett, gikk arbeidsledigheten ned fra 7,2 til 7,0 %.

 

I Sverige økte arbeidsledigheten fra 6,4 til 6,7 & i samme periode. I Danmark falt arbeidsledigheten fra 3,6 til 3,4 % fra november til februar. I USA var arbeidsledigheten 4,5 % i februar, det samme som i november.

 

[Les mer i artikkel hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet]

[Les mer i artikkel om AKU hos Statistisk Sentralbyrå]

[Les mer i artikkel om AKU med flere eldre i arbeid hos Statistisk Sentralbyrå]

oks.com >books
oks.com >

Legg til kommentar

30. november, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?