Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Nettverksbygging gir jobb
Del artikkelen med venner og kolleger

Danmark sliter med en overhyppighet av ledige i aldersgruppen 55-59 år. Derfor satte våre naboer i sør i gang et prosjekt hvor de etablerte såkalte selvaktiveringsgrupper for seniorer-målet var å hjelpe arbeidsledige seniorer som hadde passert 50 år ut i arbeidsmarkedet, og inn i vanlige jobber.
 
2.000 aktive medlemmer 
Nettverket skulle samle minst 25 a-medlemmer, altså ledige over 50 år som hadde meldt seg på arbeidskontoret, mens yrkesaktive og personer som hadde pensjonert seg kunne tilknyttes nettverket som b-medlemmer. I løpet av evalueringsperioden var det rundt 2.000 aktive medlemmer i nettverkene, og i løpet av 2005 fikk 719 medlemmer en vanlig jobb. Resultatet for første halvdel av 2006 var enda bedre, da 524 medlemmer kunne gå over i jobb. Det viste seg at 60% av jobbene som dukket opp var via nettverksrelaterte aktiviteter, mens 40% kom av medlemmenes egenaktivitet.
 
Store forskjeller innad
Danskene er fornøyde med resultatene, og nettverkene har vist seg å bli stadig mer populære, med flere og flere medlemmer. Forskjellene mellom de forskjellige nettverkene er derimot store. Nettverkene med største suksess er de som har gjennomført mange bedriftbesøk, i mindre grupper. Den direkte kontakten mellom bedriftene og seniorene har hjulpet til med å øke vissheten om de ledige jobbene, og hjulpet på kontaktformidlingen mellom jobbsøker og arbeidsgiver.
 
Vil ikke konkurrere med vikarbyråer
På tross av gode resultat fra et jobbformidlingsutgangspunkt, er ikke det å formidle ledige stillinger som er målet. I rapporten går det frem at nettverkenes viktigste egenskap ikke er jobbformidling i tradisjonell forstand, men heller å lære medlemmene å bruke sin faglige dyktighet, og i fellesskap ta ansvar for sin egen situasjon slik at jobbsøkeren ikke bare skal fremstå som et nummer i rekken. Danskene ønsker derfor å fastholde nettverkenes identitet som nettverk, og ikke forsøke å konkurrere med tradisjonelle jobbsentre og vikarbyråer.
 

Nettverksbygging gir jobb

19. mai, 2007

jan.duedahl@seniorhuset.no

Det er jobbet et helt år for å komme i mål med dette samme nettverket i Norge,men da tilpasset våre forhold. Det vil i løpet av kort tid være på beina. Navnet: SENIORNETTVERKET.NO Med hilsen Jan Duedahl

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?