Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Oppgitt over manglende tilrettelegging for gravide
Del artikkelen med venner og kolleger

Nærmere en tredjedel av alle fraværsdager for kvinner, er pga gravide. Overlege Ebba Wergeland i Arbeidstilsynet er skuffet over at ikke bedre tilrettelegging gir lettere arbeidsforhold for dem.

 

Gravide står for ca en tredjedel av alle fraværsdager for kvinner i alderen 20 – 39 år. Svært mange av disse dagene kunne vært unngått med bedre tilrettelegging av arbeidsforholdene, hevder Wergeland i et intervju med tidsskriftet Arbeidervern.

 

Wergeland synes det er rart at ikke arbeidsgiverne har innsett hvor nødvendig det er å holde en kvinne som er blitt gravid, i jobb.

 

- Man skulle jo tro at man i arbeidslivet ville legge til rette for gravide kvinner, unngå at de får unødige sykefravær og gi dem et tydelig signal om at de er ønsket tilbake etter endt permisjon. Det er arbeidsgivere lite flinke til. Dermed forsømmer de også muligheten for å bygge opp den lojalitet som gir bedriften tilfredse arbeidstakere som har lyst til å komme tilbake.

 

Tror vi på storken?

 

Verken lave arbeidsledighetstall eller stor kamp om kvalifisert arbeidskraft er en fordel for gravide kvinner, mener Ebba Wergeland.

 

- Etter krigen hadde vi ekstrem mangel på arbeidskraft her til lands, men klarte ikke å bygge ut barnehagene, slik det ble gjort i de andre nordiske land, påpeker hun og understreker at arbeidsgivere bemanner som om det ikke fantes sykdom og heller ikke graviditet. Hun setter videre opp et lett regnestykke:

 

- I praksis tror vi på storken her i Norge. Hvis ikke det var tilfelle, ville arbeidsgivere – og i særdeleshet de som beskjeftiger mange kvinner, benytte den viten vi har om fødselsstatistikken. Hvis det er x kvinner i bedriften under 40 år, vil x multiplisert med 0,07 være et bra anslag for antall gravide. Det er nemlig ingen heksekunst å beregne hvor mange graviditeter man kan vente seg i løpet av et år. Enda så glade de ellers er i tall, synes ikke arbeidsgiverne å mestre det regnestykket.

 

Sett press på høyt nivå

 

Hun har troa på arbeidsgiverne, og gir råd om å legge ansvaret på et så høyt nivå at det er ressurser til å finne løsninger og ta avgjørelser.

 

– Lag generelle planer og tilpass individuelt. Gjør bedriftens ”graviditetspolitikk” kjent og bruk den som modell når andre ansatte trenger tilrettelagte arbeidsoppgaver. Når arbeidsgiverne tilrettelegger for gravide, lærer de å tilrettelegge for alle.

 

- Tilrettelegging kan være aktuelt innen alle yrker, sier Ebba Wergeland.

 

Blant de gravide kvinnene, viser undersøkelser at 2 av 3 trenger tilrettelegging. Samtidig listes det opp en liste over hvilke endringer gravide kvinner selv mener det er behov for:

 

 ? Færre tunge løft

 ? Mindre slitsomt arbeid

 ? Kortere arbeidstid

 ? Flere pauser

 ? Bedre mulighet til å sitte ned

 ? Mindre arbeidsmengde

 ? Mer fleksibel arbeidstid

 ? Fritak for farlige stoffer


Legg til kommentar

30. november, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?