Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Pensjonerer seg senere
Del artikkelen med venner og kolleger

- Det er jo dette vi har jobbet for hele tiden. Det er utrolig positivt. Noe er skjedd med synet på eldre arbeidskraft, sier Åsmund Lunde, direktør ved Senter for seniorpolitikk til Seniorpolitikk.no. - Jeg tror blant annet at de siste par-tre årenes mange flotte reportasjer og historier om nytten av å bruke eldre arbeidstakere har hatt positiv betydning. Så må man selvfølgelig være nyansert i beskrivelsen av årsakene, fordi det er mange faktorer som spiller inn. En del av forklaringen finner vi i arbeidsmarkedets underskudd på arbeidskraft. Det positive med dette, er jo at de som tvinges til å ta i bruk seniorressursene også da ser kvalitetene i denne gruppen.
 
Fire nivåer
En kan benytte ulike metoder for å beregne pensjoneringsalderen, og generelt sett regnes pensjoneringsalder som det mest robuste målet for å vurdere endringer over tid. Som navnet tilsier, er beregnet pensjoneringsalder den alderen en person som har fylt et visst antall år er forventet å nå før han eller hun pensjonerer seg. NAV benytter derfor fire alderstrinn: 18, 30, 50 og 62 år.
 
Øker jevnt
Etter hvert som personen når en høyere aldersgruppe øker også forventet pensjoneringsalder. Det kommer av at hvis en person har stått i arbeid til han er 50, har han allerede stått lenger i arbeid enn alle de som pensjonerer seg før fylte 50 år.
 
Kvinner pensjonerer seg tidligere
I 2006 var forventet pensjoneringsalder for en person som hadde fylt 50 år nådd 63,5 år. Kvinnene pensjonerte seg stort sett et år tidligere enn mennene. Etter at pensjonsalderen gikk fra bunnivået på slutten av åttitallet, til toppnivået i 1993, har forventet pensjonsalder sunket jevnt og trutt. Nå er den derimot på vei opp igjen. Fra 1998 til 2006 har forventet pensjonsalder for en mannlig 50-åringer steget med et år. Direktøren ved Senter for seniorpolitkk er fornøyd. - Det er en merkedag når forventet pensjoneringsalder endelig øker, sier Åsmund Lunde til Seniorpolitkk.no
 

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?