Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Nedgang i sykefraværet
Del artikkelen med venner og kolleger

Sykefraværet gikk fra 7,4 til 7,3 prosent fra første kvartal i fjor, til første kvartal i år. Men det var menn som stod for nedgangen.
 
Nedgang
Statistisk Sentralbyrå friga i dag tall som viser at sykefraværet har gått ned med 0,1 prosentpoeng. Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 6,2 til 6,0 prosent fra første kvartal 2006 til første kvartal 2007. Det egenmeldte fravær økte fra 1,2 til 1,3 prosent.
 
Utflating og svak nedgang
– Det er positivt at vi ser en nedgang i sykefraværet, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie til NAV. – Vi så en utflating ved forrige måling og ser en svak nedgang nå. Forhåpentligvis vil endringene som ble gjort i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven av 1. mars gi seg utslag ved de kommende målingene, sier han.
 
Kvinner drar opp snittet
Sykefraværet for kvinner under 35 år har derimot økt. Det samlede sykefraværet for kvinner mellom 30 og 34 år, har økt fra 8,6 til 8,88 prosent. – Det er urovekkende, spesielt med tanke på utviklingen i uførepensjon, der vi også ser at andelen yngre kvinner øker, sier Saglie.
 
Nye regler
Reglene for sykemelding ble endret med virkning fra 1. mars i år, men det har foreløpig ikke gitt noen utslag på sykefraværet. Hensiktet med endringen var at arbeidsgiver i større grad enn tidligere skulle tilrettelegge og følge opp den sykmeldte. Blant annet skal arbeidsgiver og arbeidstaker sammen forsøke å finne løsninger som gjør at den sykmeldte kan være helt eller delvis i jobb.
 
Regionale forskjeller
Sykefraværet gikk mest ned i Sør-Trøndelag med 4,3 prosent, med Rogaland på andre plass med 3,9 prosent. Sterkest økning siste år var det i Buskerud med 3,9 prosent. Nivåmessig ligger Rogaland lavest og Finmark høyest med henholdsvis 5,8 og 9,5 prosent.
 

Legg til kommentar

26. juni, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?